Euro Islam


“In Europa ontstaat een nieuwe Islam. Analoog daaraan wordt een Europees Islamitische architectuur ontwikkeld, die zich in haar verschijningsvorm onderscheidt van bestaande islamitische tradities. Het ontwerp van nieuwe moskeeën leidt tot een nieuwe karakteristieke architectuur: Euro Islam Architectuur.’ Deze stelling poneerde Christian Welzbacher in een essay in de serie SUN Statements en deze werd ter discussie gesteld tijdens een debat bij ARCAM.

Het publiek debatteerde stevig over de stelling die Christian Welzbacher inneemt in het boek Euro Islam Architectuur. Roemer van Toorn (criticus en docent aan het Berlage Instituut) vroeg zich af of de term ‘Euro Islam Architectuur’ niet te veel leunt op het idee dat de Islam ingeburgerd moet raken in Europa? Fer Felder (directeur van woningbouwcorporatie Principaal) dacht dat het boek, hoewel genuanceerd geformuleerd, zelfs ‘gevaarlijk’ kon zijn. In zijn ogen beoogt Welzbacher een modernistische architectuur voor nieuwe Islamitische gebouwen, en zouden traditionele concepten taboe zijn. Welzbacher weersprak dit hevig. Architecte Marlies Rohmer legde uit dat alles begint met het luisteren naar opdrachtgevers en gebruikers. De taak echter van de architect, volgens Rohmer is toch om te zorgen dat het resultaat dicht bij de wensen van de gebruikers komt. De architecten van de Poldermoskee (Memar.Dutch) vroegen zich af of architect en opdrachtgever elkaar wel goed verstonden.