Europarking


 
Marnixstraat
Amsterdam
Zanstra, Gmelig Meyling, De Clercq Zubli
Tabak's Automobielbedrijven
Tram 7-10-17; bus 80-82-89-145-142-170-171-172-197
'Parkeergarage te Amsterdam', Bouw, no 5 (1970), p. 9.
1971
Infra

Parkeergarage met benzinestation en showroom

De enorme toename van het autoverkeer waar de binnenstad in de jaren zestig mee te kampen kreeg, maakte de bouw van een parkeergarage noodzakelijk. Daarom werd op de hoek van de Elandsgracht en de Marnixstraat de Europarking gebouwd.

Het gebouw heeft zeven verdiepingen en bevat in totaal 640 parkeerplaatsen. Later zijn aan het complex een benzinestation, een autoshop en een showroom toegevoegd. De parkeergarage is op kolommen geplaatst omdat ruimte moest overblijven voor het naastgelegen busstation. Deze zijn zo geplaatst dat de bussen kunnen keren. In samenhang hiermee zijn de op- en afritten in de vorm van een dubbele spiraal buiten het gebouw geplaatst. Het gebouw en de kolommen hebben een constructie van gewapend beton.

De borstweringen van de verdiepingen bestaan uit wit geschilderde, pre-fab betonplaten met daarboven glazen raamstroken. Zodoende is de parkeergarage wind- en regenvrij. In het najaar van 2001 is op het beganegrond-niveau onder de parkeergarage een opvangcentrum voor dak- en thuislozen geplaatst. (ARCAM/BU)