Expositie – The Building Speaks


Ontdek bij Arcam de architectonische ontwikkeling van de Oude Kerk, het oudste bouwwerk van Amsterdam. De Grand Old Lady herself vertelt hoe zij door de eeuwen heen is getransformeerd van een kleine kapel tot het gebouw zoals wij dat nu kennen. Bovendien worden de mogelijkheden verkend van dit monumentale pand voor de 21ste eeuw. Reis mee door de tijd en ontdek zowel haar historie als haar toekomst.

The Building Speaks
Elk tijdperk legt iets van zijn ziel in een bouwwerk. Arcam toont, in het jaar van de ‘Transformatie’, bijzondere aandacht aan de gestolde vorm van een monument in de tentoonstelling ‘The Building Speaks’. Deze tentoonstelling brengt met ontwerpend onderzoek de potentie en de relevantie van monumentale gebouwen in de 21ste eeuw in kaart. Dit thema wordt verkend door de Oude Kerk in Amsterdam als onderwerp te nemen. Niet alleen omdat de Oude Kerk een belangrijk onderdeel is van het Nederlandse historisch erfgoed, maar ook omdat zij nog steeds een belangrijke rol speelt in het leven van de stad, als kerk en als cultureel instituut met een programma met hedendaagse kunst. De Oude Kerk is een gebouw waarvan de ontwikkeling door de eeuwen heen altijd zeer nauw verbonden is geweest met de ontwikkeling van de stad Amsterdam. Van een houten kapel is de kerk uitgegroeid tot een imposant monument. Als gebouw heeft de Oude Kerk zich exemplarisch getoond voor het aanpassingsvermogen van architectuur.

Echter de status van monument doorbreekt de traditie van transformatie en maakt toekomstige veranderingen vaak moeilijk. Architecte Afaina de Jong en haar buro AFARAI onderzochten de historische en potentiële toekomstige transformaties van de Oude Kerk en presenteren op basis van dit onderzoek een ontwerp voor een autonome architectonische installatie. Gebouwd over vele generaties is de Oude Kerk geen bevroren collage van architectonische interventies, maar een groeiend veranderlijk organisme dat verleden en toekomst verenigt. Groei en verandering zijn van alle tijden, maar in hoeverre kan een monument een uiteindelijke gestolde vorm bereiken?

Met behulp van film, fotografie, art prints en een architectonische installatie op schaal visualiseert en bevraagt de expositie deze spanning. Met de Oude Kerk als case study wordt een discussie op gang gebracht over de mogelijkheden voor monumentale gebouwen in de 21ste eeuw. Wie en wat bepaalt de vastgestelde vorm? En wat betekent dit voor de toekomst van historisch erfgoed?

Timelapse
Een timelapse neemt de bezoeker mee door de tijd. De Grand Old Lady vertelt hoe zij van een kleine kapel uitgroeide tot het gebouw zoals wij dat nu kennen waarbij ze reflecteert op de discussies die hiermee gepaard gingen. Het laat zien hoe de aanbouwen door de eeuwen heen aan het gebouw zijn toegevoegd en hoe hun functies zijn veranderd. De Oude Kerk wordt op deze manier zorgvuldig ontleed en stapsgewijs weer samengevoegd.

360 degrees
De Oude Kerk is moeilijk te ervaren in zijn totaliteit. Zij wordt omringd door het dichte stratenpatroon van de Amsterdamse binnenstad, waardoor slechts een beperkt vrij uitzicht bestaat op het gebouw. Met het panorama ‘360 degrees’ wordt de Oude Kerk in haar totaliteit uiteengelegd. Het panorama bestaat uit een fotocollage van alle zichtlijnen vanaf het Oudekerksplein. De bezoeker ontdekt zo de Oude Kerk en haar relatie met de omringende stad op een unieke, nieuwe manier.

Framing Potentials
Een serie van architectonische art prints bevraagt de waarde van het huidige beeld van de Oude Kerk. Door abstracties van fragmenten uit de bestaande gevel te combineren met beelden vanuit nieuwe invalshoeken wordt de bezoeker gestimuleerd om na te denken over de toekomst van het gebouw en in hoeverre de waarde van dit gebouw vastgelegd moet worden in haar huidige visuele en architectonische verschijning.

To Adopt
Tot slot verschijnt er in de expositie een 1:5 schaalmodel van een voorstel voor architectonische installatie. Het schaalmodel is een interactieve tool waarmee bezoekers hun ideeën over de toekomst van de Oude Kerk kunnen delen.

Transformaties
Met de Oude Kerk als case study brengt de expositie ‘The Building Speaks’ een discussie op gang over het toekomstperspectief van monumentale gebouwen. De expositie wordt gecombineerd met een symposium op 17 november 2015.

The Building Speaks is het derde project in een serie van projecten rondom transformatie die Arcam dit jaar initieerde. Eerder stond het fenomeen City Hotels centraal, waarbij gebouwen van bijzondere culturele of monumentale waarde een nieuwe toekomst krijgen door de transformatie tot hotel. Tevens reflecteerde Arcam op de IJ-oevers en hoe deze in dertig jaar tijd zijn getransformeerd van haven- en industriegebied naar een gebied met culturele, woon- en werkfuncties.

Opening
Op donderdag 17 september wordt de expositie om 17.00 uur geopend bij Arcam. U bent van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.

Looptijd: 17.09.2015 t/m 22.11.2015
Open: di-zo 13.00-17.00 uur
Locatie: Arcam, Prins Hendrikkade 600
Toegang: Gratis

Partner: Oude Kerk. Met dank aan: AFK Amsterdams Fonds voor de Kunsten


Gerelateerd
Art Print Afaina de Jong

Symposium – Het Geweten van de Stad

17 nov 2015 - 17 nov 2015 : Archief

Op dinsdag 17 november a.s. vindt het symposium ‘Het geweten van de stad’ plaats. Tijdens dit symposium onderzoeken we hoe...

In gesprek met Afaina de Jong over The Building Speaks

Blog : Nieuws

Maak kennis met architect Afaina de Jong, samen met haar studio AFAIRAI onderzoeker en maker van de tentoonstelling ‘The Building...


Verwant

Winterlezingen 2019 | Amsterdam in de Steigers

Zes nieuwe Winterlezingen waarin zes sprekers zes gebiedstransformaties onder de loep nemen.

Zoku

Mulderblauw architecten & concrete

Tandwielenfabriek