Filmacademie


 
Markenplein 1
Amsterdam
Koen van Velsen
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Tram 9-14; metro 51-53-54, halte Waterlooplein
Marlies Buurman, Maarten Kloos (red.), Amsterdam Architecture 1997-99, Amsterdam, 2000.
1999
Onderwijs

Gebouw voor de Nederlandse Film- en Televisieacademie

Het gebouw is in twee opzichten een reparatieproject. Het is deel van een strook bebouwing waar voor de aanleg van de IJ-tunnel een stuk tussenuit werd gesloopt. De daarbij destijds van elkaar gescheiden buurten zijn nu door de nieuwbouw weer met elkaar verbonden. Bovendien komt het gebouw tegemoet aan de wens om het Mr. Visserplein te begrenzen en daarbij de rooilijn van de voorliggende straat te herstellen. Een derde belangrijk aspect is dat het gebouw ruimte laat voor toekomstige bebouwing van het plein maar intussen wel als pleinwand functioneert.

De plattegrond van het gebouw heeft de vorm van een parallellogram; de ingang bevindt zich aan een driehoekig plein aan de achterzijde. De kern van het gebouw is als een doos in een doos geplaatst. In deze tegen daglicht en geluid beschermde ruimte zijn de studio’s, de bioscoop en de regieruimtes gesitueerd. In de ruimte die de kern omgeeft liggen langs de gevels de werkruimtes, toiletten en horeca aan lange galerijen. Loopbruggen verbinden deze omlopen met de kern. Door het kerngebouw een verdieping minder hoog te maken dan de schil eromheen, is op het dak een patio ontstaan. Deze heeft de vorm van een amfitheater en doet dienst als terras.

De gevels bestaan uit verticale betonnen ribben met daartussen rechthoekige panelen van verschillende tinten groen zonwerend glas. Het interieur wordt gekenmerkt door kale betonnen muren en minimaal kleurgebruik. (ARCAM/BU)