Flatgebouw Hoogoord


 
Hoogoord
Bijlmermeer
H-buurt
Amsterdam
Kees Rijnboutt
Luijten, A., 'Een vat vol tegenstrijdigheden. De dynamische geschiedenis van de Bijlmermeer', Archis, maart 1997; Boomen, T. van den, 'Een dinosaurus op zijn knieën', De Blauwe Kamer, april 2007.
1968
Wonen
 

Eerste Bijlmerflat

De bouw van de Bijlmermeer begon op 13 december 1966 met het slaan van de eerste paal voor de flat Hoogoord door de toenmalige burgemeester Van Hall. Hoogoord is onderdeel van de H-buurt, die bestaat uit vier rechte schijfvormige flatgebouwen. Door financiële tekorten werden in deze buurt geen portiekflats gebouwd zoals bedoeld, maar galerijflats van elf lagen, met vijfenveertig woningen per lift. Krap twee jaar na het slaan van de eerste paal werd Hoogoord opgeleverd, als de eerste flat in de Bijlmer.

Kees Rijnboutt, de ontwerper van Hoogoord, was als architect van de Dienst Volkshuisvesting van 1964 tot 1975 betrokken bij de bouw van de Bijlmer. Hij was beïnvloed door historische Duitse vernieuwers als Bruno Taut en Ernst May. Onder leiding van ir. G.S. Nassuth en met het gedachtegoed van Van Eesteren in het achterhoofd, had een groep stedebouwers de plannen voor de stadsuitbreiding in Zuidoost ontwikkeld. Het concept van de Bijlmer is gebaseerd op een rechthoekig stelsel van verhoogde autowegen, waarbinnen woonblokken van elf bouwlagen zijn neergezet in een groene omgeving. Licht, lucht en groen voor arm en rijk was, kort samengevat, de woon- en leefideologie van de jaren zestig.

In 1992 besloten de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost en woningbouwcorporatie Nieuw Amsterdam tot een grootscheepse vernieuwing van de Bijlmermeer. Bij die vernieuwing zijn de drie onderste verdiepingen van Hoogoord ingrijpend veranderd. De blinde muren en de binnenstraat op de begane grond zijn verbouwd tot tweeënveertig nieuwe woningen met tuin. Verder is er veel aandacht besteed aan de veiligheid in en om de flat. Er zijn nieuwe entreehallen toegevoegd, uitgevoerd in pasteltinten en voorzien van heldere verlichting, en op de bovenetages zijn trappenhuizen, liften en portieken vernieuwd. (ARCAM/FB)