Flatgebouw Westereind


 
Harry Koningsbergerstraat
Amsterdam
J. Rietveld en P.A. Bloemsma
Bus 21; tram 14
Paul Salomons, Simone Doorman, Jan Rietveld, Rotterdam 1990, p.50-53; Gerrit Oorthuijs, 'Jan Rietveld', Forum, november/december 1980, p. 6-17.
1957
Wonen
 

Flat voor alleenstaanden, gepensioneerden en echtparen zonder kinderen

Dit flatgebouw is één van de eerste naoorlogse woongebouwen die speciaal ontworpen zijn voor alleenstaanden, gepensioneerden en echtparen zonder kinderen.

Le Corbusiers Unité d’ Habitation in Marseille stond model voor deze flat. Zo hadden de architecten aanvankelijk behalve woningen ook een restaurant op de begane grond en een dakterras gepland. Uiteindelijk is er voor gekozen om de begane grond te bestemmen voor bergruimten en een kantoorruimte. Het gebouw bestaat verder uit 83 eenkamerwoningen en 44 tweekamerwoningen, die aan weerszijden van een inpandige galerij liggen. Kenmerkend voor het gebouw is de plaatsing van woningen aan de kopzijden.

De plattegronden en de gevels zijn ontworpen op een één-meter stramien. De uitstekende balkons en trappenhuis onderbreken het gevelvlak maar door het toegepaste stramien blijft de eenheid van het beeld bewaard. Het gebouw is geheel vervaardigd uit gestort beton dat later wit is geschilderd.
(ARCAM/MB)