Fototentoonstelling Jan Versnel vs P.J. Elling


ARCAM besteedde ter gelegenheid van de verbouwing van het TPG-gebouw aandacht aan de architectuur van Piet Elling (1897-1962). Met uitzicht op de stationspostgebouwen, die zes jaar na zijn dood werden voltooid, werd bij ARCAM een tiental foto’s s van werk van Elling geëxposeerd. Zijn zuivere modernisme komt goed tot uitdrukking in een villa in Wassenaar (1953), een pompstation voor de waterleiding in Jutphaas (1957) en het Rijnhotel/AMVJ-gebouw in Rotterdam (1959), alle gefotografeerd door de onlangs 80 geworden Jan Versnel. Bij de opening van het Stedelijk Museum CS (SMCS) was vanaf 15 mei ook aandacht voor het voormalige TPG-gebouw van architect Piet Elling. In een kleine presentatie werd tot en met eind 2004 aandacht aan de geschiedenis van het gebouw besteed.