Foyer Bos en Lommer


 
Jacob van Arteveldestraat
Amsterdam
Christian Rapp, Birgit Rapp
Rapp + Rapp
AWV (Algemene Woningbouwvereniging Amsterdam)
Hillen en Roosen
Bus 18 stop Bos en Lommerplein
2003
Cultuur, Leisure, Openbare ruimte, Voorziening, Wonen
 

Dit woongebouw is oorspronkelijk ontworpen met het oog op tijdelijke huisvesting van 80 jongeren tussen de 17 en de 26 jaar. Vooral jongeren met een stage of tijdelijk werk, of doorstromers naar een zelfstandige woonruimte, moesten hier een plek kunnen vinden, en ook was het huis bedoeld voor allochtone jongeren die pas in Nederland zijn gearriveerd. Vlak voor de oplevering werd de bestemming van het gebouw echter gewijzigd.

De bovenste twee verdiepingen van het vier lagen tellende gebouw zijn namelijk op dit moment in gebruik als tijdelijke verblijfsplek voor veertig studenten. De 32 appartementen op de onderste twee lagen worden bewoond door cliënten van Cordaan met een licht verstandelijke handicap. De begane grond bevat gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen voor de buurt, zoals een vergaderruimte en een feestzaal. De wijzigingen in het programma konden zonder problemen worden opgevangen doordat de ruimtes flexibel en ruim ontworpen zijn.

Met het ontwerp voor de Foyer is geprobeerd een schakel te creëren
tussen de neutrale strokenbouw uit de jaren vijftig, die zo typerend is voor het stadsdeel Bos en Lommer, en de opvallend aanwezige, vrijstaande kerk (de ‘Kolenkit’). Twee langwerpige bouwvolumes, waarvan er een terugspringt ten opzichte van de rooilijn, zijn zo met elkaar verbonden dat een op zichzelf staand blok is ontstaan met in het hart een asymmetrisch atrium dat het gebouw van extra daglicht voorziet. De entree geeft rechtstreeks toegang tot deze hal en hiervandaan zijn ook alle woningen bereikbaar. Om de bijzondere functie van het gebouw te benadrukken zijn de gevels van het gebouw bekleed met travertin. (ARCAM/LM)