Gezocht: twee Amsterdammers voor ‘Meedenktank Omgevingsvisie Amsterdam’


Foto Theo Baart

De gemeente Amsterdam werkt aan de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’. In deze visie onderzoekt de gemeente hoe Amsterdam zich in de toekomst kan ontwikkelen. In de drie ontwikkelde verstedelijkingsalternatieven worden investeringskeuzes voor infrastructuur en landschap in samenhang met de verstedelijkingskansen bekeken.

Elk alternatief bouwt voort op een kenmerkende kwaliteit van Amsterdam:  

  • Stad rond het centrum legt de nadruk op het compacte en gevarieerde centrummilieu,  
  • Stad aan het water kijkt juist naar het IJ en het waterfront, 
  • Stad aan het landschap en spoor onderzoekt de structuur van woonlobben en groene scheggen.  

Het is niet de bedoeling om te kiezen voor één van de drie, ieder alternatief biedt verschillende ingrediënten voor een aantrekkelijk toekomstbeeld voor de hele stad. Momenteel werken zes ontwerpbureaus samen met ontwerpers van de gemeente Amsterdam aan verschillende toekomstscenario’s. De resultaten van deze ontwerpmanifestatie worden in juni 2020 gepresenteerd. 

De gemeente zoekt voor de ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ niet alleen professionele, maar ook maatschappelijke input. Daarom organiseert ARCAM (Architectuurcentrum Amsterdam) rondom de ontwerpmanifestatie een serie bijeenkomsten en een tentoonstelling in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomsten zorgt de klankbordgroep ‘Meedenktank Omgevingsvisie Amsterdam’ voor reflectie en vernieuwende perspectieven op de ontwerpen. Voor deze ‘Meedenktank’ zoekt ARCAM twee Amsterdammers (boven de 18 jaar) die niet professioneel actief zijn in het ruimtelijk werkveld (stedenbouw, planologie of landschap). 

Voor de bijeenkomsten hoef je niks voor te bereiden, tijdens de bijeenkomsten word je gevraagd te reflecteren op de ideeën die de teams aandragen. Het is wel van belang dat je de volgenden drie data aanwezig kan zijn bij ARCAM (Prins Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam); 

  • Woensdagavond 18 maart 18:00 tot 21:00 uur 
  • Woensdagavond 8 april 18:00 tot 21:00 uur 
  • Donderdagavond 14 mei 18:00 tot 21:00 uur 

Er staat geen vergoeding tegenover je deelname, maar eventuele reiskosten (openbaar vervoer) kun je declareren.  

Aanmelden:
Spreekt het je aan om mee te denken over de toekomst van Amsterdam? Reageer dan uiterlijk vrijdag 21 februari met een korte motivatie naar eva@arcam.nl. Voor meer informatie of praktische vragen kun je telefonisch contact opnemen met Eva van Rijen (0634246416). 


Gerelateerd

Tentoonstelling OBA | Thuis in de stad, Amsterdam 2050 in beeld

01 okt 2020 - 03 jan 2021 : Agenda : Nieuws : Tentoonstelling

Bekijk de ontwerpen voor de toekomst van Amsterdam, inspirerend en soms confronterend.

In gesprek met de stad over de toekomst van Amsterdam

Nieuws

Hoe blijft de stad leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en parken? En hoe bereiden we de...

Livecast | Het Amsterdam van de toekomst in zes plannen

03 jul 2020 : Archief : Nieuws

Presentatie van en reflectie op zes plannen die inspiratie bieden voor de toekomstige inrichting van Amsterdam.

Voorstelrondje Ontwerpmanifestatie Omgevingsvisie

Nieuws

Maak kennis met de ontwerpteams en de Meedenktank aan de hand van filmpjes en voorwerpen.

Wat voor stad willen we zijn in 2050?

Nieuws

Wat voor stad willen we zijn in 2050? Hoe blijft onze stad leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe...