GLIMPSES New York & Amsterdam


De expositie zal in het kader van het PICNIC Festival op 14, 15, en 16 september te zien zijn op de NDSM-werf.
"PICNIC Festival is an annual three-day event that blurs the lines between creativity, science, technology and business to explore new solutions in the spirit of co-creation. This year’s theme is Urban Futures, with a focus on sustainability, infrastructure, society, design and media."

De expositie Glimpses gaat over de manier waarop beide metropoolregio’s werken aan hun duurzame toekomst. Vijf Amsterdamse en vijf New Yorkse jonge ontwerpbureaus zijn gevraagd om toekomstvisies te maken voor de thema’s BREATHING, EATING, MAKING, MOVING en DWELLING, thema’s die refereren aan de basiscondities voor een leefbare stad. Gedurende de zomer stondl kennisuitwisseling rondom de duurzame stad centraal staan, zie hiervoor Blog Glimpses.

De ‘Glimpses’ zijn ontworpen door: Delva Landscape Architects with Dingeman Deijs; Van Bergen Kolpa Architecten’; Barcode Architects; Fabric; Space & Matter; dlandstudio; Interboro Partners; Solid Objectives – Idenburg Liu (SO-IL); W Architecture & Landscape Architecture; WORKac.

Zie ook het Persbericht

Samenwerking
Glimpses is een samenwerkingsproject van ARCAM, Luc Vrolijks (Urban Progress) en het Center for Architecture AIA in New York. Beide centra werden geadviseerd door een inhoudelijk adviesteam.
Glimpses kwam tot stand dankzij intensieve samenwerking met Luc Vrolijks (Urban Progress). Met intense droefenis ontvingen wij het bericht dat Luc Vrolijks op 1 augustus jl. is overleden. Klik hier voor een IN MEMORIAM.

Glimpses is mede mogelijk gemaakt door:
De Nederlandse Ambassade in New York, Stimuleringsfonds voor Architectuur, SNS Reaal Fonds, en Glimpse-sponsors: Proper Stok (‘Dwelling’) en Priva (‘Eating’).