Goochelen met data


Ruimtelijke ontwikkelingen in de stad worden vaak gelegitimeerd door cijfers. In meerdere projecten wil Arcam een breed publiek bewust maken op welke wijze statistieken aan de basis liggen van belangrijke beslissingen. Om mee te beginnen: het fietsen in Amsterdam en de transformatie van Amsterdamse monumenten naar stadshotels.

Met deze twee thema’s wordt aangehaakt bij actuele discussies over de toenemende druk op het gebruik van de openbare ruimte in de stad. De statistieken daaromtrent en vooral de aannames voor de toekomstige ontwikkeling ervan, spreken tot de verbeelding. Want wat betekent het voor de stad als het aantal studenten verdubbelt, als ook buiten het centrum meer dan de helft van de vervoersbewegingen per fiets wordt gemaakt of als er nog eens 9.000 hotelkamers in de stad bijkomen?

Stads-statistieken indiceren zachte en harde gegevens zoals economische effecten van de vestiging van een bedrijf, aantallen (internationale) bezoekers aan de stad, vierkante meters leegstand, de ranking van de stad, aantallen ongelukken etc. Publicatie van dergelijke cijfers kunnen ruimtelijke veranderingen onderbouwen, deze aanjagen of juist een halt toeroepen.
Vanaf september zal op deze plek steeds verslag worden gedaan van de voortgang van de projecten en de nodige data worden verzameld omtrent de toekomst van de hotelstad en de fietsstad Amsterdam.


Gerelateerd

Blog Fietsen! #5 Fietslab 8-12 december

Blog : Nieuws

Deze week, van 8 tot 12 december, organiseert Arcam het Fietslab. In een aantal blogs hebben we het fietsgebruik in Amsterdam...

Stadshotels #5 Het hotelbeleid

Blog : Dossiers : Nieuws

Dit keer wordt aandacht besteed aan het hotelbeleid: het kader waarbinnen het nieuwe project van Arcam valt.

Blog Fietsen! #4 Meerjarenplan Fiets

Blog : Nieuws

Nieuwe blog over de gemeentelijke toekomstplannen voor de fietsinfrastructuur van Amsterdam.

Stadshotels #4 Marketing Amsterdam

Blog : Nieuws

De stad Amsterdam, de stadsdelen en de verschillende gebieden in de Metropoolregio worden in de markt gezet en gepromoot...

Fietsen! #3 en Stadshotels #3: In het nieuws

Blog : Nieuws

BLOG - Een greep uit de nieuwsberichten van afgelopen tijd omtrent verkeer en toerisme.

Fietsen! #2 Summer School Thinking City: I Bike Amsterdam

Blog : Nieuws

BLOG - Een overzicht van de conclusies van de workshop I Bike Amsterdam, tijdens de Summer School Thinking City.

Stadshotels #2: De gasten van Amsterdam

Blog : Nieuws

BLOG - Het aantal bezoekers stijgt en dat legt een steeds grotere druk op het gebruik van de openbare...

Fietsen! #1

Blog : Nieuws

BLOG - De fiets is meest populair, want goedkoop en snel. Maar het Amsterdamse fietsnet lijkt het gebruik, vooral...

Stadshotels #1

Blog : Nieuws

BLOG - Ruimtelijke ontwikkelingen worden vaak gelegitimeerd door cijfers. Arcam onderzoekt dit najaar twee aspecten...