Groene Vingers


Met de tentoonstelling Groene Vingers werd de verhouding tussen de stad en het omringende groen geanalyseerd. De expositie was onderdeel van een cultureel programma rond het Groene Hart dat een sportief hoogtepunt kende in een professionele wielerronde op 25 maart 2007.
In de tentoonstelling Groene Vingers werd de plattegrond van Amsterdam getoond als een zogenaamde vingerplattegrond. Hierin wordt het bebouwde stadsgebied onderbroken door groene scheggen of ‘vingers’ die van buitenaf de stad in dringen: de IJmeer-, Diemer- en Amstelscheg, het Amsterdamse Bos, de Westrand, de Zaanse Scheg en Waterland. Vaak worden deze groene gebieden opgevat als restruimten, maar in de expositie werd voor één keer de stad Amsterdam beschouwd als restruimte en stonden de groene vingers centraal. Getoond werden hun recreatieve, ecologische en landbouwkundige functies, cultuurhistorische achtergronden, en bedreigingen en kansen. Ook aan toekomstplannen werd nadrukkelijk aandacht besteed. Duidelijk werd dat deze gebieden het groen in het algemeen dichter bij de stadsbewoner brengen terwijl de functies en de stedelijke en bestuurlijke context van de scheggen onderling sterk verschillen.
Op 20 februari organiseerde ARCAM een openbaar debat over dit thema, zie voor meer informatie discussies en op 6 maart gaf voormalig rijksadviseur voor het landschap Dirk Sijmons een lezing in de Brakke Grond.