Groot Laboratorium


 
Overhoeks
Amsterdam
architect: onbekend
Shell / Projectbureau Noordwaarts
1939
Bedrijven

Voormalig Shell-gebouw

Tegenover het Centraal Station, ligt op de Noordelijke IJ-oever het voormalige Shell-terrein waarvan de toren Overhoeks de blikvanger is, samen met het EYE Filminstituut. Naast deze flat staat het voormalige Groot Laboratorium van Shell: een statig en groot gebouw, goed zichtbaar vanaf Centraal Station. Door de verkoop van het terrein door Shell in 2005, kwam het gebied in aanmerking voor herontwikkeling. Bureau Monumenten en Archeologie maakte naar aanleiding hiervan een rapport over het terrein en deed de aanbeveling negen karakteristieke gebouwen te behouden en een nieuwe functie te geven. Uiteindelijk is besloten de toren Overhoeks en het Groot Laboratorium te behouden en de andere gebouwen af te breken.

Tegenstanders van deze sloop stellen dat de historische eenheid van het terrein hiermee grotendeels is verdwenen. Vanuit een praktisch oogpunt is het echter niet altijd mogelijk de bestaande bebouwing als uitgangspunt te nemen. In het geval van het Shell-terrein was het moeilijk te integreren met de nieuwe woonbestemming. Terry van Dijk van projectbureau Noordwaarts zegt hierover: ‘Er is een keuze gemaakt voor de meest karakteristieke gebouwen, die zich goed leenden voor een nieuwe functie. Negen gebouwen behouden was in dit gebied geen optie. Er is een afweging gemaakt tussen de ontwikkeling van een stedelijk gebied en het behoud van gebouwen. Daarbij is gekozen voor behoud van twee gebouwen.’

De toren Overhoeks en het Groot Laboratorium zullen zodoende geïntegreerd worden in het nieuwe gebied. De toren wordt onder de naam Twenty4Amsterdam naar een ontwerp van Claus en Kaan Architecten herontwikkeld tot een combinatie van kantoren, uitgaansgelegenheden en een observatiepunt met een ronddraaiend restaurant. Over het laboratorium is nog geen duidelijkheid, in de tussentijd wordt een deel van het gebouw gebruikt als broedplaats. De vraag is welke functie zowel goed bij de omgeving als bij de vorm en de monumentale waarden van het gebouw zal passen. (ARCAM)

Dit project is opgenomen in de fietsroute ‘Hergebruik’. De wandelroute is te vinden in de gratis architectuur app UAR.