Halverwege de twee poorten


Een middag in Halfweg
Vervolg project 'Van Poort tot Poort'

Dit najaar werd de manifestatie 'VAN POORT TOT POORT', een initiatief van ABC Architectuurcentrum in Haarlem en ARCAM met als onderwerp de as Haarlem-Amsterdam, voortgezet. Om te beginnen met een middag in Halfweg op woensdag 11 september.

Programma:
14.00 uur: ontvangst bij Sugar City door Luigi Prins (Cobraspen Vastgoed Ontwikkeling)
14.30 uur: toelichting en rondleiding door Sugar City (Silo en voormalige fabrieken)
15.45 uur: ontvangst in gemeentehuis Haarlemmerliede en Spaarnwoude
16:00 uur: Pieter Heiliegers (burgemeester Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) over de toekomstverwachtingen met betrekking tot de as Haarlem-Amsterdam
16.20 uur: Ed Buijs (specialist Regio en Landschap bij de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam) over de toekomst van het landschap halverwege Haarlem en Amsterdam.
16.40 uur: discussie over de samenhang van de ontwikkelingen, visies en ideeën, met onder anderen Luigi Prins, Pieter Heiliegers, Ed Buijs en vertegenwoordigers van Provincie Noord Holland, Gemeente Haarlem, Gemeente Amsterdam, SADC, NS, Haven Amsterdam en MRA.

Meer activiteiten Van Poort tot Poort
– Openbaar debat over Sloterdijk en de as (begin oktober)
– Debat en opening presentatie over Haarlem en de as (half november)
Van Poort tot Poort wordt mede mogelijk gemaakt door: Cobraspen Vastgoed Ontwikkeling, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haven Amsterdam, SADC en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Voor meer informatie over de manifestatie Van Poort tot Poort, zie elders op deze website, in de rubriek 'archief' onder 'evenementen'.