Havengebouw


 
De Ruijterkade
Amsterdam
W.M. Dudok & R.M. Magnée
Scheepvaartvereniging Noord
Bus 48-49
W.M. Dudok, 'Havengebouw te Amsterdam', Bouwkundig Weekblad 1960, p. 381-87; H. van Bergeijk, W.M. Dudok, architect-stedebouwkundige 1884-1974, V&K Naarden 1995.
1965
Kantoren
 

Kantoorgebouw voor de havendiensten

In 1965 schreef de Scheepvaartvereniging Noord een opdracht uit om een nieuw gebouw te ontwerpen voor de havendiensten, die uit het oude Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade waren gegroeid. Dudok ontwierp in samenwerking met Magnée een dertien verdiepingen tellend schijfgebouw dat haaks staat op de ernaast gelegen spoorrails en het IJ, en een viertal evenwijdig met het spoor gelegen dienstwoningen.

Behalve het schijfgebouw en de dienstwoningen ontwierpen zij ook een kantoorgebouw van zeven verdiepingen hoog, parallel met de oever van het IJ. Oorspronkelijk zou zich hierin de Kamer van Koophandel vestigen, maar dit deel van het ontwerp is nooit gerealiseerd.

Het staalbetonskelet dat het gebouw draagt, staat een zeer snelle bouwwijze toe. Dit skelet is duidelijk zichtbaar aan de bovenkant van het gebouw, waar de verdieping terugspringt om plaats te maken voor een staalopbouw met daarin een restaurant. De gevel bestaat uit geprefabriceerde betonnen bladen met witte tegeltjes. (ARCAM/VK)