Hertzberger’s Amsterdam


In 2007 is Herman Hertzberger 75 jaar geworden en bereikte zo definitief de status van eminence grise. ARCAM greep deze gelegenheid aan om al zijn projecten in zijn geboorte- en woonplaats op een bijzondere wijze te presenteren.
Van alle ontwerpen die Herman Hertzberger maakte voor Amsterdam, zijn de maquettes bijeen gehaald. Dit stadsbeeld in het klein toonde vanzelfsprekend de plannen die zijn gerealiseerd, en bovendien niet-gerealiseerde plannen, niet-gewonnen prijsvragen, stedebouwkundige visies en één inmiddels gesloopt gebouw (Linmij). De bezoeker werd meegenomen op een fictieve reis door Amsterdam zoals de architect de stad in de loop der jaren heeft getekend.
Te zien waren de hoogtepunten als het Studentenhuis, de Drie Hoven, de Apolloscholen en het Montessori College Oost. Tot de overige gerealiseerde projecten behoren de Haarlemmer Houttuinen, het Bijlmermonument en het DWR-kantoor, tot de niet-uitgevoerde plannen die voor het Stadhuis, het Conservatorium en het Stedelijk Museum. Plannen die uitgesproken beeldbepalend zouden zijn geweest. Ook werd de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA getoond, een project de komende jaren gestalte krijgt. Opvallend is het grote aantal scholen in Hertzberger’s Amsterdamse oeuvre.
In de tentoonstelling kon Hertzberger’s carrière worden gevolgd, van de eerste studenten-projecten halverwege de jaren vijftig tot in de toekomst.