IJ-toren en winkelcentrum


 
Oostelijke Handelskade
Amsterdam
W.J. Neutelings Architectuur
Blauwhoed Vastgoed en Eurowoningen
Bus 32-39-43
J. Rodermond, 'Elegantie en evenwicht', de Architect, maart 1993, p.34-37; J. Rodermond, 'Heterogeen maar gelijksoortig, de onopgemerkte doorbraak van het postmodernisme', de Architect' januari 1999, p. 27-33; Ed Melet, 'De intelligente efficiëntie', de Architect, themanummer 60 (Architectuur en constructie), p.29-33; Maarten Kloos, 'Hart voor een woongebied in wording', Archis, no. 4/1994, p. 2-3.
1998
Voorziening, Wonen
 

Woontoren en winkelcentrum op de Oostelijke Handelskade

De IJ-toren is gesitueerd in het centrum van het Oostelijk Havengebied en markeert de verbindingsweg tussen Borneo/Sporenburg en het KNSM- en Java-eiland. De twintig verdiepingen hoge toren bevat appartementen met op de begane grond een supermarkt. In de gevel komt deze scheiding tot uiting: de sokkel is bekleed met stenen tegels, de rest met witte gevelplaten. De gevel wordt op verschillende plaatsen onderbroken door gaten; de één in de vorm van een sleuf, andere in de vorm van een winkelhaak of een vierkant blok.

Door deze holtes is elke gevel anders en is ook geen verdiepingsplattegrond hetzelfde. Hierdoor is er een grote verscheidenheid aan woningen. Opvallend is dat de ramen niet recht onder elkaar geplaatst zijn, maar diagonaal. Naast de IJ-toren staat een winkelcentrum dat ook door Neutelings is ontworpen. Voor de bouw van het winkelcentrum heeft de architect gebruik gemaakt van de structuur, het ijzeren geraamte en het spantendak van de katoen- en cacaoloods Brazilië uit 1915. Uitgangspunt was een zo open mogelijk gebouw te ontwerpen. Zo zijn de gevels open en zijn er dwarspassages die de Oostelijke Handelskade met het IJ verbinden. In de loods zijn twee binnenpleinen gecreëerd waaromheen de winkelpaviljoens gegroepeerd zijn. Onder het winkelcentrum bevindt zich een parkeergarage. (ARCAM/Bu)