In gesprek met de stad over de toekomst van Amsterdam


Hoe blijft de stad leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en parken? En hoe bereiden we de stad voor op de uitdagingen van de toekomst? De gemeente Amsterdam werkt momenteel aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie waarin wordt beschreven hoe Amsterdam er in 2050 moet uitzien. De wensen van Amsterdammers spelen daarbij een grote rol. Ontdek hier hoe die wensen een plek krijgen in de zes ontworpen plannen die ter inspiratie dienen voor de Omgevingsvisie.

De Meedenktank
ARCAM faciliteerde in opdracht van de gemeente Amsterdam het gesprek met de stad via online bijeenkomsten. Als klankbordgroep voor de stad stelde ARCAM een Meedenktank Omgevingsvisie samen, bestaande uit verschillende inwoners, ondernemers en stadsmakers. Tijdens de bijeenkomsten reflecteerden zij kritisch op de ontwerpvoorstellevan de zes teams en kwamen ze met interessante perspectieven die zeer waardevol waren voor zowel de ontwerpbureaus als de gemeente Amsterdam. 

Van bandenplakset tot OV-Chipkaart
We hebben de Meedenktank gevraagd om een voorwerp aan te leveren dat symboliseert waar volgens hem of haar de stad voor moet staan. Groen, verbindingen en identiteit stonden hierin centraal en vormden een aanleiding tot gesprek. Ook dienden deze dertien voorwerpen als inspiratie voor de ontwerpteams. In onderstaande filmpjes maak je kennis met de Meedenktank en hun voorwerpen:


Hoe krijgen de voorwerpen een plek in de plannen?
Een greep uit de reacties van de ontwerpteams: 

BURA UrbanismAls ontwerpteam was het voor ons verfrissend om de ideeën van de Meedenktank te horen. Als stedenbouwkundige besef je je soms niet zo erg dat je best top-down bezig bent. Een belangrijke term die wij hebben meegenomen uit het gesprek was inclusiviteit. Dat het verbinden van mensen, het creëren van een communitygevoel, een belangrijke rol krijgt in je ontwerp. Alle voorwerpen hadden een interessant verhaal achter zich, maar uiteindelijk hebben wij gekozen voor de volgende drie voorwerpen. Plant: De plant staat voor vergroening van de stenige stad. Dit is goed voor de leefbaarheid in de stad, het draagt bij aan de klimaatadaptatie en heeft positieve invloed op de gemoedstoestand van de mens. We werken nu aan een verdichtingsopgave, dus er komen meer mensen op een kleiner oppervlak te leven. We moeten ervoor zorgen dat in deze dichtere en drukkere stad er genoeg ruimte voor groen blijft om kwaliteit te blijven bieden aan het leven van de bewoners. Kopje: Dit kopje staat symbool voor het contact met de buurt, het contact met anderen, met de community. Het kopje verbindt mensen en versterkt daarmee de buurt. Comtoise klok: De comtoise klok is met zorg gebouwd en dient goed onderhouden te worden om de juiste tijd weer te geven. Wij werken ook met zorg en maatwerk aan een plan om de Overtoom te kunnen verdichten. We kijken naar verschillende plekken langs deze straat die verschillende kwaliteiten en potenties in zich hebben en kijken hoe we dit kunnen gebruiken om te verdichten. Ook het principe van wederkerigheid dat meedenker Antoin Deul noemde als eigenschap van de klok is van toepassing op ons ontwerp. Het individueel en collectief belang moet bij elkaar gebracht worden.” 

Sanne Meeder

BOOM Landscape: “Het bankje van meedenker Sanne Meeder zien we als een symbool voor de noodzaak aan vrije ruimte. De gebouwen in Noord hebben allemaal een zijde met een voorruimte die mensen zich toe kunnen eigenen samen vormen ze een rijk dwaalgebied met een grote variatie in maat en schaal van plekken.”  

Leila Badaou

ECHO Urban Design: “Het kopje van meedenker Leila Badaou inspireerde ons omdat we hopen dat er in het landschap en in de bebouwde omgeving zoveel mogelijk ruimte komt voor ontmoeting tussen bewoners, ondernemers en voorbijgangers.”  

 

PosadMaxwan: We hebben drie voorwerpen meegenomen in ons ontwerp. De OV-chipkaart van meedenker Sumadi Bambang Oetomo staat voor de verbonden stadDe bandenplakset van meedenker Paul Kist symboliseert de ambitie voor goede fietsverbindingen binnen de stad, maar ook naar de scheggen, en het reduceren van autoverkeer in de stad sluit goed aan bij ons voorstel voor Bijlmerstad. De plant van meedenker Lourens Burgers en Coen-Martijn Hofland diende ter inspiratie voor een groen Amsterdam. 

Presentatie van de plannen
De ontwerpmanifestatie werd op 3 juli 2020 afgerond met een eindmanifestatie in Pakhuis de Zwijger. Hier presenteerden de ontwerpteams hun plannen en reflecteerden de Meedenktank en experts (Indira van ’t Klooster, Hanneke Kijne en Vincent Kompier) op de resultaten. Binnenkort kan je hier de plannen downloaden. 

Najaarstentoonstelling
In het najaar organiseert ARCAM een tentoonstelling genaamd Van Compacte Stad naar Donutstad. Hier worden ook de resultaten van de ontwerpmanifestatie tentoongesteld en kun je een kijkje nemen in de mogelijke toekomst van Amsterdam. De dertien voorwerpen van de Meedenktank krijgen hierin ook een plek. De voorwerpen worden verwerkt in een overkoepelende legenda zodat de input van de Meedenktank Omgevingsvisie duidelijk terug te vinden is. 

 


Gerelateerd

Tentoonstelling OBA | Thuis in de stad, Amsterdam 2050 in beeld

01 okt 2020 - 03 jan 2021 : Agenda : Nieuws : Tentoonstelling

Bekijk de ontwerpen voor de toekomst van Amsterdam, inspirerend en soms confronterend.

Livecast | Het Amsterdam van de toekomst in zes plannen

03 jul 2020 : Archief : Nieuws

Presentatie van en reflectie op zes plannen die inspiratie bieden voor de toekomstige inrichting van Amsterdam.

Voorstelrondje Ontwerpmanifestatie Omgevingsvisie

Nieuws

Maak kennis met de ontwerpteams en de Meedenktank aan de hand van filmpjes en voorwerpen.

Wat voor stad willen we zijn in 2050?

Nieuws

Wat voor stad willen we zijn in 2050? Hoe blijft onze stad leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe...

Gezocht: twee Amsterdammers voor ‘Meedenktank Omgevingsvisie Amsterdam’

Nieuws

Wil jij meedenken over toekomstscenario's voor het Amsterdam van 2050?