Jaarprogramma 2020 | Het stadsranden-lab


Nieuwe typologieën voor de kreukelzones van de stad

De stadsranden zijn weer in the picture. In een tijdsgewricht waarin het bouwen binnenstedelijk moet gebeuren om de landschappen te sparen, is het belangrijk om te kijken naar de randen van onze alsmaar verdichtende steden. In de stadsrand ontmoeten stad en land elkaar, en is er naast wonen en bedrijvigheid ook ruimte voor onder andere volkstuincomplexen, recreatiegebieden en rommelzones. Per stadsrand is de samenstelling en het krachtenveld tussen deze verschillende functies anders. Maar alle randen hebben gemeen, dat zij als een ‘kreukelzone’ werken: een gebied dat de botsing tussen het hoogstedelijke rood en het landschappelijke groen absorbeert.

Het stadsranden-lab, een initiatief van ARCAM en BNA Onderzoek, gaat in de eerste helft van 2020 op zoek naar nieuwe typologieën voor de stadsranden, waarbij Amsterdam als testcase dient. Hierbij is het vertrekpunt het omringende landschap, dat in 2019 door ARCAM is geanalyseerd in het kader van het ‘Parlement van de scheggen’. De vraag is hoe we de kwaliteiten van het landschap kunnen gebruiken om de stadsranden te versterken in ruimtelijk en sociaal opzicht. Kan de stadsrand meer dan nu een gradiënt worden tussen stad en ommeland? En welke nieuwe kwaliteiten kunnen hierdoor ontstaan in de al dan niet verdichtende stadsranden?

Vijf stadsranden
Vijf testlocaties in de Amsterdamse stadsrand staan model voor deze opgave. Samen met alle betrokkenen worden voor de zomer van 2020 nieuwe typologieën ontwikkeld, waarin verschillende rood-groen verhoudingen worden uitgewerkt. De studie start vanuit de grotere schaal van de stadsrand en koerst gedurende het proces af op stedenbouwkundige en architectonische oplossingen op de schaal van het bouwblok.

Oproep Ontwerpers
De ontwerpstudie begint op 17 januari 2020 met een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden en start een maand later. Lees meer over de onderzoekslocaties, de informatiebijeenkomst en hoe je een team kunt aanmelden op de website van BNA Onderzoek.
De vijf teams die worden geselecteerd, ontvangen een onkostenvergoeding.

De ontwerpstudie is een gezamenlijk initiatief van ARCAM en BNA Onderzoek en wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam en mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. De Hogeschool van Amsterdam, de Academie van Bouwkunst Amsterdam en de Hogeschool Utrecht werken mee als kennispartners.


Gerelateerd

Kronieken van Het Stadsranden-lab

Nieuws

De stadsranden zijn weer in the picture. In een tijdsgewricht waarin het bouwen binnenstedelijk moet gebeuren om de landschappen...

Hoe zien de echte stadsgrenzen van Amsterdam eruit?

Nieuws

Volg de randen van de stad met je eigen ogen en doe in acht minuten een rondje Amsterdam!

Livecast Grensverkenningen 2 | De economische en ruimtelijke waarde van de stadsrand

11 jun 2020 : Archief : Nieuws

Welke krachten spelen er in de zone tussen stad en land? Tijdens deze grensverkenning agenderen we de praktische kant...

Livecast Grensverkenningen 3 | Natuurinclusief bouwen

24 jun 2020 : Archief : Nieuws

Welke rol speelt microbiologie, biomimicry en mini-habitats bij het vergroenen van gebouwen om het landschap dieper de stad in...

Eerste anaylse van de Amsterdamse stadsranden

Nieuws

Waar zijn de ontwerpteams van Het Stadsranden-lab in hun onderzoek?

Lezing Grensverkenningen 1 | Een grens is (g)een grens

03 mrt 2020 : Archief : Nieuws

Wat zijn filosofisch-wetenschappelijke eigenschappen van een grens? Laat je inspireren door de Joodse religie, de Afrikaanse filosofie en diverse...

Maak kennis met de ontwerpers van de stadsrand Amsterdam!

Nieuws

Dit zijn de mensen die de stadsranden van Amsterdam gaan onderzoeken!

Grensverkenningen | Lezingenprogramma

03 mrt 2020 - 24 jun 2020 : Archief : Nieuws

In een reeks lezingenavonden onderzoeken we met diverse sprekers de Amsterdamse stadsgrenzen.

Open Call Ontwerpers | Het Stadsranden-lab

Nieuws

Het stadsranden-lab, een initiatief van ARCAM en BNA Onderzoek, gaat in de eerste helft van 2020 op zoek naar...

Informatiebijeenkomst Het Stadsranden-lab

17 jan 2020 : Archief : Nieuws

Wil je weten of de ontwerpstudie Het Stadsranden-lab iets voor je is? Kom dan naar de informatiebijeenkomst.