Jan de Louterhof


 
Slotermeerlaan 105
Amsterdam
Frans Klous
Klous en Brandjes Architecten BNA
Bouwontwikkelingsmaatschappij Duijncroft BV
Tram 7
Stedelijke Woningdienst Amsterdam, Woningbouwplannen Amsterdam 2001/2002, projectdocumentatie, Amsterdam, 2002
2003
2005
Kantoren, Voorziening, Wonen

Appartementen aan de Slotermeerlaan

Het appartementencomplex op de hoek van de Slotermeerlaan en de Jan de Louterstraat is opgebouwd met massieve gevels van traditioneel metselwerk die worden doorbroken door grote insneden. In de insneden zijn willekeurig terugliggende balkons of uitspringende serres aangebracht, wat resulteert in een levendig gevelbeeld. Het gebouw heeft een U-vormige plattegrond die een atriumtuin omsluit.

In het complex zijn 55 appartementen gerealiseerd, van zeer diverse woningtypen. De appartementen worden ontsloten door trappenhuizen en galerijen die aan de binnentuin liggen. Op de begane grond is ruimte gereserveerd voor sociaal-culturele en kantoorfuncties.

Het bouwvolume heeft een getrapte opbouw, van oost naar west neemt het aantal verdiepingen steeds met twee af. Het complex sluit hiermee aan bij de bestaande stedenbouwkundige structuur. (ARCAM/TJ)