Juliette Bekkering


Bekkering studeerde in 1989 af aan de TU Delft en rondde in 1993 een postdoctorale opleiding stedebouw af in Barcelona. Ze werkte als projectarchitect bij Kuiper Compagnons en OMA. Bij Neutelings Riedijk werkte ze aan de brandweerkazernes van Maastricht en Breda. In 1997 richtte ze haar eigen bureau op. Recent zijn de Booster Oost in Amsterdam, kantoorgebouw ‘Maashaven O.Z Zuidpunt’ in Rotterdam, en de brandweerkazerne en ambulancedienst van Vlissingen/Middelburg opgeleverd. Sinds 2005 werkt ze samen met Monica Adams onder de naam Bekkering Adams architecten. Zie: www.bekkeringadams.nl