Lezing Experimentele woningbouw ’68-’80


Bolwoningen in Den Bosch. Ontworpen door Dries Kreijkamp, gebouwd in de jaren. Foto Francois Hendrickx

Op donderdag 25 april organiseren we samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een verdiepende avond bij de tentoonstelling Collective Comeback waarin de Experimentele woningbouw uit de periode 1968-1980 centraal staat. Met het programma Experimentele woningbouw wilde de rijksoverheid vernieuwing in de woningbouw, met aandacht voor de woonomgeving stimuleren. Ook kwam de bewonersinspraak op gang. Er vinden op de avond twee lezingen plaats en na afloop is er ruimte voor discussie. 

Actuele woningbouwopgave
Het programma Experimentele woningbouw was niet alleen bedoeld voor de uitbreidingswijken, maar ook voor de stadsvernieuwingsgebieden. Projecten als de Kasbah in Hengelo van Piet Blom, de Zonnetrap in Rotterdam van het echtpaar Hartsuyker of het stadsvernieuwingsproject op het Amsterdamse Bickerseiland van Jouke van den Bout en Paul de Ley spreken nog steeds tot de verbeelding. Alle gerealiseerde projecten zijn opnieuw bezocht en op hun kwaliteiten beoordeeld. Hebben de projecten ook nu nog betekenis voor de huidige bewoners en kunnen er voor de actuele woningbouwopgave lessen uitgetrokken worden?

Monumenten van de toekomst?
Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze Verkenning heeft tot doel de minister van OCW te adviseren over de betekenis van de architectuur, stedenbouw en het landschap uit de periode tussen 1965 en 1990 en hoe daar nu mee om te gaan. Hoe wordt dit erfgoed gewaardeerd door burgers en professionals, zijn dit de monumenten van de toekomst en hoe kan deze nalatenschap een rol van betekenis spelen bij actuele en toekomstige opgaven in de ruimtelijke inrichting van Nederland?

Programma

Lezing 1: Anita Blom
Anita Blom, projectleider van de Verkenning Post 65 zal ingaan op de betekenis van dit Post 65-erfgoed. En hoe kunnen we dit erfgoed ook toekomstwaarde geven, waarbij niet alleen het waardeoordeel van de deskundigen een rol speelt, maar ook dat van de geïnteresseerde burger en de bewoner? Wat is er nodig aan kennis om herontwikkeling en herbestemming succesvol te maken?

Lezing 2: Marcel Barzilay en Ruben Ferwerda
Marcel Barzilay, architect, en Ruben Ferwerda, stedenbouwkundig ontwerper en docent aan Saxion Hogeschool, zijn initiatiefnemers van het onderzoek naar de Experimentele Woningbouw uit de jaren 70. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de thema’s van toen nu weer actueel zijn. Vanuit hun bureau Barzilay+Ferwerda werken ze aan het onderzoeksprogramma Experimentele Woningbouw 68-80 Revisited, aan de hand van casestudies naar exemplarische projecten uit dit stimuleringsprogramma. Samen met stakeholders als gemeenten, corporaties en bewoners kijken ze naar de oorspronkelijke opzet, de transformaties door de tijd en de mogelijke toekomstscenario’s van deze en soortgelijke projecten. Hierbij zijn ze op zoek naar lessen en inspiratie voor de actuele ontwerppraktijk, zowel wat betreft de transformatie- als de nieuwbouwopgave.

Lezing Experimentele Woningbouw ’68-’80
Datum:
donderdag 25 april 2019
Tijd: inloop 19.45 uur / aanvang programma 20.00 uur
Locatie: Architectuurcentrum Amsterdam, Prins Hendrikkade 600
Prijs: €7,50 Verkrijgbaar hieronder en in onze online ticketshop
Voertaal
: Nederlands


Gerelateerd

Tentoonstelling Collective Comeback

11 jan 2019 - 23 jun 2019 : Archief : Nieuws

Ontdek hoe collectiviteit in de periode 1965-1985 vorm kreeg en hoe dit fenomeen vandaag opnieuw gestalte krijgt.

Filmvertoning ‘Het Model’ 50 jaar Weesperflat

23 apr 2019 - 03 mei 2019 : Archief : Nieuws

Als extraatje in de meivakantie vertonen we een korte docu over de Weesperflat en Herman Hertzberger

Lezing ‘De statistieken van het Rokin: over hergebruik, sloop en de cultuurhistorische waarde van jonge bouwkunst’

02 apr 2019 : Archief : Nieuws

Hoe gaan we om met Post ’65-architectuur in de dynamische stad? Een Collective Comeback avond met een lezing van...

Filmvertoning Heerlijk anoniem – Wonen in het Plan van Gool

19 feb 2019 - 24 feb 2019 : Archief : Nieuws

Kom in de voorjaarsvakantie naar de tentoonstelling Collective Comeback en verdiep je aan de hand van deze film in...

Collective Comeback Déjà Vu

Nieuws

Hoe staan de negen iconische gebouwen uit de tentoonstelling Collective Comeback uit de jaren '65-'85 er nu bij? Zoek...

Herman Hertzberger opent Collective Comeback

11 jan 2019 : Archief : Nieuws

Herman Hertzberger opent vrijdag 11 januari de nieuwe tentoonstelling Collective Comeback!

Blog: Ruimte maken, ruimte laten

Blog : Nieuws

Nieuwe blog waarin Mirjam IJsseling haar gedachtes deelt over thema's en onderwerpen die bij Architectuurcentrum Amsterdam voorbij komen.