Lezing Tris Kee – WeOwnTheCity


triskee

Tris Kee (architect, hoofd van de ‘Community Project Workshop’ en assistent-professor aan de Universiteit van Hong Kong) gaf een lezing bij ARCAM over bottom-up initiatieven en community planning in Hong Kong. Aanleiding was de conferentie WeOwnTheCity die in maart 2013 in Hong Kong plaatsvond, waarin de uitwisseling tussen de praktijkvoorbeelden uit Amsterdam en Hong Kong centraal stond.

Expositie WeOwnTheCity
Niet toevallig had deze conferentie dezelfde naam als de expositie die in het najaar van 2012 bij ARCAM tentoongesteld was en welke door Cities gecureerd werd. Op verzoek van de Universiteit van Hong is WeOwnTheCity hierna doorgereisd naar Azië, om daar de conferentie kracht bij te zetten. Cities reisde mee om deel te nemen aan het symposium en om Amsterdamse voorbeelden toe te lichten.

Lezing
Op 5 juli ging de uitwisseling tussen Amsterdam en Hong Kong verder, toen Tris Kee een lezing gaf bij ARCAM. Kee bepleitte een actieve benadering in het betrekken van inwoners van Hong Kong bij de praktijk van architectuur en stedelijk ontwerp. Zij sprak over de huidige praktijk van community planning in Hong Kong, de impact van WeOwnTheCity aldaar en best practices op dit gebied – vooral ingegeven door de urgente problemen als gevolg van de hoge bebouwingsdichtheid.
Hierna volgde een intensief gesprek met het publiek over de balans tussen top-down en bottom-up, over de rol van officiële instanties, over burger-initiatieven danwel het betrekken van bewoners en over verschillen in strategie per cultuur. De middag werd nadrukkelijk een moment waarin ervaringen over bottom-up initiatieven in een globaal perspectief werden gedeeld.

Locatie: ARCAM, Prins Hendrikkade 600
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: gratis