Ligplaats Amsterdam


De zomer van 2007 stond bij ARCAM in het teken van bouwen op Amsterdams water. In expositie- en boekvorm werd aandacht aan de historie van het wonen op schepen en arken en aan de mogelijkheden van drijvend bouwen in de toekomst. Niet alleen drijvende woningen, maar ook een theater in het IJ, een bibliotheek en drijvende tuinen kwamen aan de orde. Amsterdamse voorbeelden zijn de drijvende woningen op IJburg, plannen voor drijvende wijken in het IJmeer en een drijvend hostel in de Houthavens.
De expositie vertelde het verhaal van verleden, heden en toekomst met tekst en beeld, en met maquettes van drijvende gebouwen. Spectaculair was de buitenexpositie die een verzameling drijvende objecten bevatte, twee historische woonschepen, een drijvend atelier en twee pas voltooide drijvende villa’s. Speciaal voor de expositie meerden de schepen tijdelijk af in het Oosterdok, waar ze te bezoeken waren.

Raadpleeg voor extra informatie over wonen op water, waterkavels op IJburg en ligplaatsen in Amsterdam het pdf-document.