Livecast | Het Amsterdam van de toekomst in zes plannen


Online afsluiting ontwerpmanifestatie

Ontwerpvoorstel rondom het Centrum, Gooiseweg, ECHO Urban Design

Om ideeën te verzamelen voor de ontwikkeling van de stad organiseerde gemeente Amsterdam een ontwerpmanifestatie. Zes ontwerpteams gingen aan de slag met het Amsterdam van de toekomst. Vrijdag 3 juli presenteren zij hun ideeën via een online bijeenkomst vanuit Pakhuis De Zwijger. De livecast is voor iedereen te volgen via www.dezwijger.nl.

Programma

14.30 – 15.00 uur: presentatie van de zes plannen
15.00 – 15.30 uur mogelijkheid tot vragen stellen vanuit het online publiek
15.30 – 16.00 uur: reflectie op de plannen vanuit een panel van professionals (Indira van ’t Klooster van ARCAM , Vincent Kompier van Architectuur Lokaal en Hanneke Kijne, hoofd van de masteropleiding Landschapsarchitectuur bij de Academie van Bouwkunst en eigenaar bureau  MORE Landscape)

De ontwerpen laten zien hoe de bestaande ruimte in de stad in de toekomst beter benut kan worden en wat dat kan opleveren. De voorstellen zijn inspirerend en soms confronterend. Het zijn geen concrete plannen die daadwerkelijk worden uitgevoerd. De zes ontwerpteams zijn gekoppeld aan drie perspectieven op Amsterdam die in het kader van de omgevingsvisie onderzocht worden: Stad om het centrum, Stad aan het water en Stad aan het landschap en spoor. Aan de ontwerpteams is gevraagd om hun ontwerp voor een specifieke locatie uit te werken.

Stad rondom het centrum
Dit perspectief gaat uit van een verdere uitrol van het centrummilieu. Hoe kunnen de lange straten in de stad de verschillende delen van Amsterdam met elkaar verbinden en maken tot een geheel? En hoe zien deze lange doorgaande straten er uit? Welke functies, zoals wonen en werken, vind je hier terug en hoe is de straat ingedeeld, veel ruimte voor auto’s of juist veel groen? ECHO urban design presenteert zijn ideeën over de transformatie van de Gooiseweg, BURA urbanism laat zijn plannen zien voor het gebied Overtoom – Lelylaan.

Stad aan het water
In dit perspectief ontwikkelt Amsterdam zich nog meer als een stad aan het water, met veel ontwikkeling in Noord en in de havens. Hoe worden de IJ-oevers meer dan een verzameling stoere buurten met een hoge woontorens? Hoe zijn ze over of onder het water verbonden met de rest van de stad? Wat is de relatie met de achterliggende buurten? En wat zie je in de buurt terug van het omliggende landschap? MORE + XML kijken hierbij naar de Noordoost oever van het IJ, BOOM landscape naar de Noordwest oever en de verbinding met Zaanstad.

Stad aan het landschap en spoor
In dit perspectief ontwikkelt Amsterdam zich vooral aan de randen van de stad op goed bereikbare plekken. Op welke manier kunnen de woon-werkgebieden aan het groen gebruik maken van het omliggende landschap? Op welke manier vormt de infrastructuur geen barrière meer? Wat is de relatie met de naastgelegen buurten? En hoe worden de nieuwe stations onderdeel van de stad? PosadMaxwan presenteert zijn ideeën voor Bijlmer-Stad en NLÉ over stadsontwikkeling aan de noordkant van de Nieuwe Meer.

Meedenktank
In april en mei 2020 vonden er online sessies plaats waarin de ontwerpteams in gesprek gingen met de leden van een Meedenktank. Deze Meedenktank is in het leven geroepen voor reflectie en perspectieven van buitenaf op de ontwerpvoorstellen. De online sessies werden georganiseerd door ARCAM.

Online afsluiting ontwerpmanifestatie
Datum: 3 juli
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Livecast vanuit Pakhuis de Zwijger. dezwijger.nl/live
Voertaal: Nederlands


Gerelateerd

Tentoonstelling OBA | Thuis in de stad, Amsterdam 2050 in beeld

01 okt 2020 - 03 jan 2021 : Agenda : Nieuws : Tentoonstelling

Bekijk de ontwerpen voor de toekomst van Amsterdam, inspirerend en soms confronterend.

In gesprek met de stad over de toekomst van Amsterdam

Nieuws

Hoe blijft de stad leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe woningen en parken? En hoe bereiden we de...

Voorstelrondje Ontwerpmanifestatie Omgevingsvisie

Nieuws

Maak kennis met de ontwerpteams en de Meedenktank aan de hand van filmpjes en voorwerpen.

Wat voor stad willen we zijn in 2050?

Nieuws

Wat voor stad willen we zijn in 2050? Hoe blijft onze stad leefbaar? Waar vinden we ruimte voor nieuwe...

Gezocht: twee Amsterdammers voor ‘Meedenktank Omgevingsvisie Amsterdam’

Nieuws

Wil jij meedenken over toekomstscenario's voor het Amsterdam van 2050?