Lokale architectuurcentra


ARCAM is een van de eerste lokale architectuurcentra in Nederland. Inmiddels heeft het aantal lokale en regionale architectuurcentra zich uitgebreid tot meer dan 40.

‘In 1993 werd het Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) in het leven geroepen met Architectuur Lokaal als coördinerende partij. Het OLA is een informeel netwerk voor de uitwisseling van ideeën, kennis en informatie. Het fungeert als voedingsbodem voor beginnende centra en als ontmoetingsplatform voor centra die zich inmiddels tot de oudgedienden kunnen rekenen. Het OLA heeft geen formele status, er zijn geen statuten, er is geen bestuur. Er zijn geen woordvoerders of vertegenwoordigers. Het overleg staat open voor alle organisaties die structureel en publieksgericht aandacht besteden aan architectuur. Als belangengroep werd het OLA genoemd in de tweede architectuurnota (De Architectuur van de Ruimte, 1996), waarmee zij als speler in het architectuurdebat status kreeg.’

Bron: www.arch-lokaal.nl

ARCAM heeft in 2008 het initiatief genomen tot een MetropOLA overleg tussen de vijf architectuurcentra in de Metropoolregio Amsterdam, om zo tot frequentere samenwerking te komen. Dit zijn ABC in HaarlemBABEL in ZaanstadCasla in AlmereMuseum Hilversum en Podium voor Architectuur in Haarlemmermeer.

Voor een uitgebreid overzicht van de architectuurcentra in Nederland, zie de website van Architectuur Lokaal.