Maatwerk


Bent u op zoek naar een originele excursie door Amsterdam, wilt u uw buitenlandse gasten Amsterdam op een exclusieve manier laten ervaren of heeft uw bedrijf behoefte aan een inhoudelijke verdieping? Arcam maakt programma’s op maat voor elke vraag.

Excursies
Arcam wordt regelmatig benaderd voor het organiseren van een excursie door Amsterdam. We gaan graag met u in gesprek om een excursie op maat te maken, om zo de architectuur en stedenbouw van Amsterdam op een unieke manier te belichten. 

Andreas Ensemble    Siebe Swart_IJ

Excursie Dove Gevels
Een voorbeeld van zo’n excursie is de Excursie Dove Gevels die Arcam heeft georganiseerd voor Projectbureau Zuid-As. Een dove gevel wordt vaak gebruikt in de bouw als er sprake is van geluidoverlast. Bij een dove gevel kunnen de ramen niet open, en er zijn strengere eisen met betrekking tot de geluidisolatie. Projectbureau Zuid-As was benieuwd naar de consequenties van de voorschriften bij woningen en naar de ervaringen van bewoners.

Excursie Over het IJ
Arcam organiseerde voor de Museum of Modern Art uit New York (MoMA) een excursie Over het IJ. De IJ-oever is de laatste jaren enorm veranderd. De aloude havengebieden zijn getransformeerd tot nieuwe woongebieden en de Noordkant van het IJ is onderdeel geworden van het centrum van de stad. MoMA bood haar sponsors een reis aan naar Amsterdam en wilde hen laten kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in de stad.

Verdieping
Arcam organiseert voor verschillende partijen in de bouwsector verdiepende bijeenkomsten. Zo organiseerde Arcam in 2015 een masterclass architectuur voor woningbouwcorporatie Eigen Haard. Onder de noemer ‘Eigen Haard is architectuur waard’ bogen de ontwikkelaars van deze woningcorporatie zich over de architectuurvisie van het bedrijf. Filosofische vragen, maatschappelijke ontwikkelingen en goede en slechte voorbeelden kwamen voorbij. De masterclass werd door Eigen Haard beschreven als: “Dit hadden we vijf jaar geleden al moeten doen!

Workship #3 Duurzaamheid tafel    150113 img_2577_thomas_schlijper_ arcam

Masterclass Winterlezingen Plan Zuid
In 2014 was het precies een eeuw geleden dat stedenbouwer en architect H.P. Berlage opdracht kreeg voor het ontwerp van dit uitbreidingsplan voor de zuidkant van Amsterdam. In opdracht van Stadsdeel Zuid organiseerde Arcam een serie van zes openbare lezingen over Plan Zuid op zes verschillende locaties.

Berlage Lyceum

Neem voor meer informatie contact op met Yvonne Franquinet, directeur Architectuurcentrum Amsterdam.


Verwant

Maatwerk: masterclass Winterlezingen Plan Zuid

In 2014 was het precies een eeuw geleden dat stedenbouwer en architect H.P. Berlage opdracht kreeg voor het ontwerp...

Maatwerk: Over het IJ-excursie

De IJ-oever is de laatste jaren enorm veranderd. De aloude havengebieden zijn getransformeerd tot nieuwe woongebieden en de Noordkant...

Maatwerk: excursie Dove Gevels

Een dove gevel wordt vaak gebruikt in de bouw als er sprake is van geluidoverlast. Bij een dove gevel kunnen de...