Majellakerk


 
Ambonplein 79 - 81
Indische buurt
Amsterdam
Jan Stuyt (oorspronkelijke architect), Van Stigt (restauratie)
Stadsherstel, 1992
1925, restauratie 1992
Cultuur, Religie

De Gerardus Majellakerk is een voormalige Rooms-katholieke kerk aan het Ambonplein 79 – 81, in de Indische buurt in Amsterdam-Oost.
De kerk stamt uit 1925 en werd ontworpen door architect Jan Stuyt, als middelpunt van een katholiek complex, waartoe onder meer ook woningen, een klooster en twee scholen behoorden. Zoals bij veel van zijn kerken is het ontwerp van de Gerardus Majellakerk geïnspireerd door de Byzantijnse Kerken die Stuyt tijdens een bedevaart naar Palestina in 1903 bezocht, met name de Aya Sophia in Istanboel. De belangrijkste verwijzing naar de Byzantijnse architectuur is de grote twaalfzijdige vieringtoren. Een westtoren maakte deel uit van het oorspronkelijke ontwerp maar werd nooit gebouwd.

Vanaf de jaren ’30 ontstonden problemen rond de instandhouding van het gebouw. Het feit dat de Indische buurt relatief weinig welgestelde bewoners kende, droeg bij aan de financiële tekorten die ontstonden. Ook de ontkerkelijking in de jaren zestig en de stadsvernieuwing, die leidde tot veranderingen in de samenstelling van bevolking, versterkten de moeilijkheden rond het behoud van de kerk.

Uiteindelijk werd de kerk in 1992 buiten gebruik gesteld en overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam, dat het gebouw door architect André van Stigt liet restaureren en verbouwen tot verhuurbare ruimten voor instellingen. Van 1994 tot en met 2011 huisden onder anderen het Clara Wichmann Instituut en Aletta in de kerk. Sinds 2012 hebben het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest er hun thuisplek gevonden. (Arcam)


Verwant

UITVERKOCHT Winterlezing 1 | Indische Buurt

Transformatie en gentrificatie staat centraal in de Winterlezing over de Indische Buurt.