Masira Blok C


 
Loosduinenstraat 2-104
Delflandpleinbuurt
Amsterdam
Leen Borst, Mark Snitker
Snitker/Borst/Architecten
Far West, Woningstichting De Key
BAM Woningbouw
Metro 50, stop Heemstedestraat
Dit project is o.m. gepubliceerd in Amsterdamse Architectuur 2011-2012; ARCAM POCKET 25. Klik hier voor meer boeken uit de reeks ’ARCAM POCKET’.
2008
2011
Wonen

De westelijke tuinsteden zijn de afgelopen en toekomstige jaren onderwerp van een vernieuwingsoperatie. Ook de Delflandpleinbuurt wordt onder handen genomen. Voor de Noordstrook Masira is door Snitker/Borst/Architecten een stedebouwkundig plan ontwikkeld, waarin de open stempelverkaveling wordt vervangen door gesloten bouwblokken.

Één van de drie Masirablokken, Blok C, werd ontworpen door ditzelfde architectenbureau. Hoewel de voor de westelijke tuinsteden kenmerkende bebouwing hier verwijderd werd, kent het nieuwe U-vormige blok wel enkele dezelfde karakteristieken als de oorspronkelijke modernistische architectuur. Zo spelen in de nieuwbouw lichtinval en groenvoorzieningen wederom een belangrijke rol. Via balkons en grote ramen worden de woningen van licht voorzien, waardoor het blok, ondanks zijn omvang, een weinig massale indruk maakt. Twee poorten bieden toegang tot een grote groene binnentuin, waarin een duidelijke scheiding is gemaakt tussen publieke, gemeenschappelijke en private ruimte. Tevens refererend aan de oorspronkelijke strokenbouw, is er geen onderscheid gemaakt tussen een formele gevel aan de straat en een informele gevel aan de hofzijde: aan beide kanten worden de onderste twee lagen, bestaande uit grondgebonden woningen, gekenmerkt door een zwarte gevelbedekking. De bovenste drie lagen, waarin appartementen zijn ondergebracht, zijn juist voorzien van een contrasterende witte kleur. Zodoende zijn met de realisatie van dit woonblok verschillende kenmerkende elementen van het tuinstedenconcept vertaald naar een nieuwe esthetiek.