Masterclass Houtbouw rondom Waterpaviljoen Sluisbuurt


ALA Architects, Helsinki Central Library Oodi. Foto Uomas Uusheimo

Vanwege de strenge lockdown van 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 wordt de Masterclass Houtbouw uitgesteld naar donderdag 11 februari 2021. De deadline voor aanmelden is geweest. 

Masterclass Houtbouw rondom Waterpaviljoen Sluisbuurt
Datum:
donderdag 11 februari 2021 van 10.30 tot 19.30 uur
Locatie: ARCAM, Prins Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam
Voor: (jonge) architecten/ontwerpers/studenten (NL/EN)
Ism: ARCAM, gemeente Amsterdam, Academie van Bouwkunst
Masters: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Samuli Woolston (ALA, founding partners. Bibliotheek Helsinki), Do Janne Vermeulen (Team V, HAUT) en Philomene van der Vliet (BOOM Landscape).
De Masterclass is gratis te volgen en je ontvangt een vergoeding van € 500,- (incl. btw) voor het uitwerken van een schets voor een mini-tentoonstelling bij ARCAM, die je mag factureren na opening van de expo bij ARCAM.
Selectie: op basis van motivatie en portfolio
Deadline aanmelden: 4 januari 2021, 12.00 uur
Bevestiging van deelname: 11 januari 2021
Max aantal deelnemers: 10
Selectie door: Jan-Richard Kikkert (Academie van Bouwkunst), Indira van ’t Klooster (ARCAM) en Mirjana Milanovic (gemeente Amsterdam)

Aanleiding
De Sluisbuurt is volop in ontwikkeling. De contouren van een ambitieus plan worden steeds duidelijker zichtbaar. Door het wegvallen van een fietsbrug naar de Sluisbuurt is ruimte ontstaan voor een Waterplein met een houten paviljoen. Maar hoe zou zo’n paviljoen eruit kunnen zien?

Waterplein en paviljoen
Het Waterplein is de belangrijkste openbare ruimte van de Sluisbuurt. Hier komen alle publieksfuncties en belangrijke fietsroutes samen. De randen van het plein zijn gevarieerd geprogrammeerd: woningbouw met maatschappelijke functies aan de zuidkant, woonblokken en horeca aan de noordkant, en de Hogeschool InHolland aan de oostkant. De ambitie voor het Waterplein is om ruimte te creëren voor een intensief en divers watersportprogramma, aantrekkelijk voor bewoners van de Sluisbuurt, Zeeburgereiland en de omgeving.

Rol ARCAM
De gemeente Amsterdam heeft ARCAM gevraagd een masterclass voor (jonge) architecten te organiseren. Het gaat om inspiratie voor de toekomst (zowel voor de architecten als voor de gemeente) en niet om het selecteren van een ontwerp voor uitvoering.

Opzet
De masterclass wordt (online) gegeven door ALA Architecten, bekend van onder andere de bibliotheek in Helsinki. Team V en BOOM Landscape zijn live aanwezig. De deelnemers werken hun schets uit tot een presentatietekening die onderdeel uitmaakt van een kleine expo bij ARCAM in januari en februari 2021, als onderdeel van de tentoonstelling EndLESS Amsterdam. Deelname is gratis, maar de selectie van deelnemers vindt plaats op basis van portfolio en motivatie. De resultaten van de Masterclass worden getoond bij ARCAM. De deelnemers krijgen een vergoeding voor het uitwerken van hun schets.

Selectiecriteria
– Motivatiebrief waarin staat waarom je hier graag bij wilt zijn (max 300 woorden)
– Mini-portfolio waaruit affiniteit met hout(bouw) en circulair bouwen blijkt (max 3 projecten)
– Je aanwezigheid op 11 februari 2021 gedurende de hele masterclass is verplicht
– Je bent in staat om de resultaten van de masterclass uit te werken naar een presentatieschets op papier voor tentoonstelling (A2-formaat, vorm/techniek is vrij). Deadline voor aanleveren wordt nog gecommuniceerd.

NB.
We denken dat de masterclass vooral geschikt is voor jonge architecten, maar leeftijd is geen selectiecriterium. Studenten mogen zich ook aanmelden.

NB.
Je neemt zelf de materialen mee die je het liefst gebruikt om mee te ontwerpen. Vorm en materiaal zijn geheel vrij. Er is geen onkostenvergoeding voor materialen/tools (software/ laptop, pen/papier, karton/lijm, etc).

B= Waterplein /A2 = Paviljoen

Programma donderdag 11 februari 2021
10 deelnemers (nb. corona)
10.30 Ontvangst en koffie (coronabestendig)
11.00 Introductie op belang van circulair bouwen door Mirjana Milanovic – gemeente Amsterdam
11.10 Lezing ALA Architecten – Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta (bibliotheek Helsinki), – hout en plein
11:45 Toelichting het landschapsontwerp en het waterplein door BOOM Landscape
12.00 Q&A
12.30 – 14.00 lunch
14.00 start ontwerpstudio onder leiding van Team V (Do Janne Vermeulen) en BOOM Landscape
16.00 pauze, intervisie voorbereiding deelnemers voor de presentatie
17.00 start presentatie schetsen en ideeën (10 mins pp) aan ALA, BOOM, Mirjana Milanovic en Team V
18.45 nazit/reflectie op de Masterclass (wat hebben we geleerd)
– met hapje en drankje
19.30 einde

Contactpersoon voor vragen: Indira van ’t Klooster (indira@arcam.nl)


Verwant

Dit zijn de deelnemers aan de Masterclass Houtbouw rondom Waterpaviljoen Sluisbuurt

De selectie voor de deelnemers aan de Masterclass Houtbouw rondom Waterpaviljoen Sluisbuurt is bekend! Maak kennis met de tien...