New York / Amsterdam – Uptown


 
P. Calandlaan, Jacques Veltmanstraat
Amsterdam
Guus Baneke, Casper van der Hoeven
Baneke, Van der Hoeven Architekten
De Principaal, Amsterdam / Heddes Vastgoed, Hoorn
Heddes Vastgoed, Hoorn
Tram 1, 17 halte Station Lelylaan
2003
Kantoren, Openbare ruimte, Wonen

‘New York / Amsterdam’ Stadsdeelkantoor en woningen

Het project ‘New York / Amsterdam’ maakt deel uit van het programma, gericht op de revitalisering en verdichting van stadsdeel Slotervaart. In het plan zijn een nieuw stadsdeelkantoor met daarboven appartementen (baneke van der hoeven) gecombineerd met twee wooncomplexen, eengezinswoningen, een activiteitencentrum en parkeervoorzieningen (Rudy Uytenhaak).

Het project is gerealiseerd op een geluidsbelaste locatie, aan het spoor en aan een drukke weg. Het eerste deel, ‘Uptown’, bestaat uit een carrévormig plintgebouw waarin de kantoorruimten zijn ondergebracht. Daar bovenop staat, evenwijdig aan het spoor, een elf lagen hoog appartementenblok. Opvallend is het verschil tussen de volledig geluiddichte, abstracte oostgevel en de bijna geheel uit glas bestaande westgevel.

De aan de oostgevel gelegen corridors, badkamers, bergruimten en (open) keukens fungeren gezamenlijk als inpandige geluidsbuffer. Alle verblijfsruimten bevinden zich aan de westgevel en hebben uitzicht over de patio en daktuinen van de onderliggende kantoren. De gevels aan deze zijde worden gekenmerkt door geprononceerde verticale raamstijlen die er voor zorgen dat de gevel er onder elke hoek anders uitziet. Aan de kant van het spoor kraagt het gebouw in drie kleine stappen uit waardoor het monolithische karakter van het blok op subtiele wijze wordt verzacht. (ARCAM/LM)