Indira van ’t Klooster nieuwe directeur ARCAM


Indira van ’t Klooster wordt per november 2019 de nieuwe directeur van Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM).

Indira van ‘Klooster. Foto Marijn Scheeres

Van ’t Klooster (1971) was eerder hoofdredacteur van het Europese architectuurblad A10 new European architecture. Bij Architectuur Lokaal was ze mede verantwoordelijk voor het professionaliseren van lokale bestuurders ruimtelijke ordening en cultuur. Daarnaast coördineerde ze landelijke bouwnetwerken voor onder andere jonge ontwikkelaars en ontwerpers, stadsbouwmeesters en lokale architectuurcentra. In Pakhuis de Zwijger presenteert zij tweemaandelijks de architectuurtalkshow Architecture Now, over actuele thema’s in de architectuur. Ze schreef diverse architectuurboeken, waarvan Reactivate! Vernieuwers van de Nederlandse architectuur de bekendste is. Momenteel is zij nog directeur van het Dudok Architectuur Centrum.

Het bestuur van ARCAM is zeer verheugd over de aantreding van Van ’t Klooster. Voorzitter Marianne Loof: “Met Indira van ’t Klooster heeft ARCAM een directeur gevonden die met haar brede ervaring en inhoudelijk achtergrond verder vormgeeft aan ARCAM als hèt platform om over de volle breedte het gesprek te voeren over de ruimtelijke opgaven waarvoor de stad nu staat. We hebben er veel vertrouwen in dat Indira als echte netwerker en innovator invulling zal geven aan het debat over actuele vraagstukken, zoals de klimaatopgave, zowel vanuit lokaal, landelijk als internationaal perspectief. Wij verheugen ons op de komst van een krachtdadige en inspirerende nieuwe directeur.”

Indira van ’t Klooster over haar aantreding: “Ik heb ongelofelijk veel zin om te beginnen. Nu is een goed moment voor het aanscherpen van de ARCAM-agenda. Binnen afzienbare tijd wonen er naar verwachting een miljoen mensen in Amsterdam. Waar vinden we de ruimte om duurzaam en toekomstbestendig te wonen, werken en recreëren met behoud van betaalbaarheid, woonkwaliteit, diversiteit en gezonde sociale netwerken? ARCAM is de plaats waar deze gesprekken vanuit de ontwerpopgave voor de stad worden gevoerd. Niet alleen in ons eigen gebouw, maar op allerlei plekken in de gelaagde, diverse, verdeelde en verbonden stad. De komende decennia draait alles om de kwaliteit van de publieke ruimte en het sociale domein. En om hoe we dat debat zo inhoudelijk mogelijk kunnen voeren.”

ARCAM is een ontmoetingsplek voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in de Amsterdamse metropoolregio. Vertrekkend vanuit ontwerp en ruimtelijke kwaliteit koppelt ARCAM ruimtelijke thema’s aan talentontwikkeling en innovatie. Met een dynamisch en veelzijdig programma van tentoonstellingen, evenementen, lezingen en debatten speelt ARCAM in op actuele thema’s en laat daarbij ontwerpers, opdrachtgevers, bouwers en gebruikers aan het woord.