Nieuwe Oogst BNA


De Kring Amsterdam van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) presenteerde al voor de derde keer haar ‘nieuwe oogst’ bij ARCAM. Architecten die tussen 2004 en 2006 zijn toegetreden tot de BNA – én wonen of werken in Amsterdam – toonden hun werk. Onder deze ‘nieuwe oogst’ bevonden zich behalve jonge talenten ook gerenommeerde architecten onder wie Ad Bogerman, Bastiaan Jongerius, Liesbeth van der Pol, Marlies Rohmer, Yuri Werner en Pieter van Wesemael. De BNA, is de algemene Nederlandse beroepsvereniging van architecten. De BNA wil het vakmanschap ontwikkelen, het ondernemerschap versterken en architect en architectuur maatschappelijk, cultureel en economisch profileren – redenen te over om met trots haar nieuwe lichting leden te presenteren!