Nieuwe Perspectieven/New Perspectives – Marineterrein, Yale en het Oosterdok


Het lijkt ervan te komen: het sinds mensenheugenis gesloten Marineterrein wordt gaandeweg steeds meer opengesteld voor het publiek. Dit krijgt naar verwachting in december zijn beslag wanneer het Rijk en de gemeente Amsterdam een bestuursovereenkomst voor de herontwikkeling van het Marineterrein beogen te sluiten, met het doel het terrein een nieuwe openbare functie te geven.
Hierover is al veel gedroomd, en ook hebben ontwerpers zich al geruime tijd geroerd. Naar aanleiding daarvan wordt op 15 november a.s. een door ARCAM samengestelde expositie geopend met een overzicht van ideeën voor mogelijk nieuw gebruik van het Marineterrein.

Yale School of Architecture
Prominent aanwezig in de expositie zijn negen nieuwe ontwerpen van studenten van Yale School of Architecture. Negen maquettes en bijbehorende panelen illustreren ideeën die uiteenlopen van het bestemmen van het gebied voor een park of een cultuurcentrum tot het ontwikkelen van strategieën met het nautisch karakter van het gebied als uitgangspunt.
Lees ook de online publicatie The Navy Yard, Yale and Oosterdok – New Perpectives, met teksten van o.a. Isaac Kalisvaart, Alex Garvin, Frits van Dongen en Maarten Kloos. (14 MB)

30 jaar plannen
De negen plannen worden getoond tegen de achtergrond van impressies en maquettes van plannen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het gaat om ontwerpen van onder anderen Henk de Boer, Teun Koolhaas, Koen van Velsen, Peter Defesche en de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. Van recenter datum zijn de studies van Karres en Brands, Xoomlab en Liesbeth van der Pol, alsmede een drietal afstudeerplannen.

Strategieën
Het hart van de expositie zal bestaan uit een discussietafel. Gezelschappen met uiteenlopende invalshoeken, interesses en belangen worden uitgenodigd om rond die tafel te bespreken hoe de transformatie van het Marineterrein vorm zou kunnen krijgen. De resultaten van de gesprekken worden na afloop direct in de tentoonstelling opgenomen.

De expositie is mede mogelijk gemaakt door Isaac Kalisvaart (2013 Bass Fellow Yale School of Architecture en voormalig CEO van MAB Development), Rijnja Repro, Erco Lighting en de deelnemende ontwerpers.
Bij de voorbereiding konden de Yale-studenten profiteren van informatie, verzameld in het kader van het evenement ‘Oosterdok United’ (ARCAM en DRO, voorjaar 2013).


Verwant

Winterlezingen 2019 | Amsterdam in de Steigers

Zes nieuwe Winterlezingen waarin zes sprekers zes gebiedstransformaties onder de loep nemen.

Versnellen Vertragen: verslag Ontwerpstudio Oosterdok

Onder leiding van Peter van Assche (bureau SLA) duikt een team van ontwerpers en stakeholders een week lang in...

Ontwerpstudio’s Versnellen – Vertragen

Architectuurcentrum Amsterdam organiseert een reeks ontwerpstudio´s met als doel kritisch onderzoek te doen naar de versnelde ontwikkeling van de...

Microwoningen: 10 richtlijnen voor ontwerpers en ontwikkelaars

Wonen op 35 m2: welke implicaties heeft dit voor een stad als Amsterdam? In opdracht van woningcoöperaties Ymere en...

Verslag Ontwerplab Min of Meer #3 Marineterrein

Vorige week vond het derde en tevens laatste ontwerplab plaats. Het Marineterrein fungeerde hierbij als casus. Het multidisciplinaire team...

Ontwerplab Min of Meer: Marineterrein

Ontwerplab over microwoningen in Amsterdam: De presentatie van de resultaten van de casus Marineterrein op vrijdag 25 november.

Ontwerplab Min of Meer – Microwoningen

In oktober en november organiseert Architectuurcentrum Amsterdam drie ontwerplabs met als thema microwoningen in Amsterdam.

Een duurzaam Centrumeiland IJburg

Centrumeiland update – april 2016 Architectuurcentrum Amsterdam heeft in 2014 de prijsvraag ‘Stad in Zicht’ georganiseerd waar (toekomstige) bewoners ideeën...

Oproep: Doe mee aan de Dag van de Architectuur Amsterdam 2016

Dag van de Architectuur Amsterdam 2016 – ZELFBOUW Een aantal gebieden in Amsterdam heeft de laatste jaren een ware...

Winterlezing 2016 #5: Het Westerpark

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #4: Van Woustraat

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #3: Het Vondelpark

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #2: Weesperstraat en Wibautstraat

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Winterlezing 2016 #1: De Dam

Na eerdere succesvolle edities in 2014 en 2015 organiseert Arcam in januari en februari van 2016 opnieuw een serie...

Symposium Bouwen voor Biodiversiteit – de sprekers

Aankomende woensdag 9 september vindt het symposium Bouwen voor Biodiversiteit plaats bij Arcam, architectuurcentrum Amsterdam. Tickets à €20,- (10,-...

Presentatie scenario’s Stad in Zicht

Bouwstenen voor IJburg Het landmaken van Centrumeiland is in volle gang en de verdere ontwikkeling van IJburg komt weer...