Olifantenpaadjes – Jan-Dirk van der Burg


Het menselijk instinct kiest op weg naar zijn bestemming de kortste weg van A naar B. Stedebouwkundigen en planologen besluiten vaak anders. Maar waarom? Fotograaf Jan-Dirk van der Burg ging met een boek en een expositie bij ARCAM in op de vraag waarom die paadjes der burgerlijke ongehoorzaamheid anno 2011 in Nederland nog steeds voor het oprapen liggen.

De Engelse term ‘Desire line’ dekt de lading wellicht het beste: het is de route waar de mensheid naar verlangt. Het zijn uitgesleten monumenten van stil verzet, het bewijs van burgerlijke ongehoorzaamheid tegenover de officiële route. Een olifantenpad ontstaat alleen bij massaal verzet tegen de gedicteerde looprichting. Er is een kolossale hoeveelheid voetstappen nodig om de ondergrond zo te eroderen dat het gras zich gewonnen geeft.
Het boek Olifantenpaadjes is een optimistische aanklacht tegen de onschuldige landschappelijke misstand. Het ontwerp is van de hand van Erik Kessels en bevat een voorwoord van Maarten ‘t Hart.

Het boekOlifantenpaadjes is momenteel uitverkocht, maar wordt mogelijk herdrukt.

Het project is ook te volgen op www.olifantenpaadjes.nl.
Zie ook een filmpje van de opening.