Olympic Impact


De zomer van 2012 stond in het teken van sport: EK Voetbal, Wimbledon, Tour de France én Olympische Spelen. Vooral die Londense Spelen konden rekenen op grote belangstelling in Nederland omdat flink gedebatteerd en gepubliceerd wordt over een eventuele editie, hier, in 2028. In discussies wordt vooral gefocust op afnemend draagvlak, op de strijd tussen de potentiële naamgevers Amsterdam en Rotterdam en, meest recent, op informatievoorziening rond de inschatting van de financiële risico’s.

Dergelijke discussies intrigeren enorm. En de zoektocht naar het ruimte geven aan sport en evenementen in de stad gaat voort. ARCAM analyseert dit voorjaar de aanpak voor het fysiek inpassen van eventuele Spelen in Nederland en zoekt naar richtingen waarin dit grootste evenement ter wereld in de aanloop naar 2028 mogelijk zou kunnen ontwikkelen. Tijdens de aankomende sportzomer worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd in de expositie ‘Olympic Impact’. Hierin wordt verslag gedaan van de steeds concreter wordende voorstellen voor het accommoderen van de ‘Big 5’ (de vijf grootste Olympische accommodaties), voor de verdeling van de sporten over Nederland en voor de bijbehorende infrastructuur. Daarnaast tonen Olympische toekomstimpressies innovatieve, zelfs revolutionaire, concepten voor het onderbrengen van de Spelen.
Genoeg aanleiding voor een flinke discussie over de manier waarop Nederland en de wereld de komende decennia de Spelen zouden kunnen beleven.
De opening werd verricht door Cees Vervoorn, lector topsport en onderwijs HvA/UvA, als zwemmer, coach en bestuurder deelnemer aan zeven Olympische Spelen.

Voorafgaand aan de opening organiseerde Stad-Forum het debat Zuidas in beweging over de functie van en ruimte voor sport in (toekomstige) hoogstedelijke situaties.

Meer activiteiten i.h.k.v. de Olympische Spelen
Op maandagavond 9 juli 2012 gaf Ruurd Gietema (KCAP) een lezing over zijn ontwerp voor herontwikkeling van het Olympisch Park en de Lea Valley na de Olympische Spelen van London 2012.

2028 meter City Swim & Urbanathlon
Op 9 september vindt de Amsterdam City Swim plaats (11.30 – 17.30 uur), een benefiet-zwemtocht van 2028 meter van het Oosterdok via de Amstel naar de Keizersgracht.
Een week later, op 16 september, blijven we op het droge met de Urbanathlon, een 12 kilometer lange city race met spectaculaire obstakels, onder meer langs het Oosterdok.