Olympisch Kwartier Laan der Hesperiden


 
Laan der Hesperiden
Stadionbuurt
Olympisch Kwartier
Amsterdam
Rudy Uytenhaak, Marco Romano
Rudy Uytenhaak Architectenbureau BV
BPF Bouwinvest BV
N.J. de Nijs & Zonen; Bot Bouw
Dit project is o.m. gepubliceerd in Amsterdamse Architectuur 2008-2009; ARCAM POCKET 22. Klik hier voor meer boeken uit de reeks ’ARCAM POCKET’.
2005
Voorziening, Wonen

Woonblokken met voorzieningen

Het stedebouwkundig plan van bureau Lafour en Wijk en bureau Ebberink voorziet in een uitbreiding van Berlage’s Amsterdam-Zuid met een buurt gevormd door een zestal stadsblokken. Uitgangspunt voor dit Olympisch Kwartier is de continuering van de architectuur van de Amsterdamse School.

De architectonische uitwerking van Uytenhaak beoogt het opnieuw tot leven roepen van de kwaliteiten van de Amsterdamse School met straatwanden vol allure, groots van opzet en plastiek, gedifferentieerd en fantasievol gedetailleerd. Er is gestreefd naar bouwblokken en straten die royaler zijn dan destijds, maar zonder daarbij de dichtheid te veranderen.

Door vanuit de hoeken te standaardiseren is een rationalisatie van de woningtypen tot stand gebracht. De zuidgevel toont een gelijkmatig ritme van repeterende beukmaten. Aan de rustige binnenzijde van het bouwblok liggen de slaapkamers en een klein balkon. Aan de meer dynamische stadszijde liggen de woonkamers. Om de stedelijke voorzijde voldoende distinctie te geven zijn de naast de woonkamer gelegen buitenruimten niet als balkon maar als serrekamer uitgevoerd.

De oost-west georiënteerde woningen in het puntvormige blok zijn neutraal van opzet, wat resulteert in een vrije keuze tussen voor of achter wonen. Dit blok heeft bovendien een meer extraverte binnenhof. Naar Amsterdamse traditie staat op het binnenterrein een kinderdagverblijf. In de noordelijke punt van het binnenterrein liggen, verdiept aan een patio, recreatievoorzieingen voor alle bewoners. (OGA)