Olympisch Stadion


 
Olympisch Stadion 2
Amsterdam
Jan Wils
Gemeente Amsterdam
Tram 6, 16, 24
Tijs Tummers en Bart Sorgedrager, Het Olympisch Stadion, Amsterdam, 2000.
1928
Leisure
 

Monumentale sportvoorziening met bedrijfsruimte in de sokkel

Toen Nederland in 1923 de Olympische Spelen van 1928 kreeg toegewezen, werd aanvankelijk besloten om het bestaande stadion in Amsterdam, gelegen aan de huidige Argonautenstraat en Jasonstraat, te verbouwen. Deze opdracht werd toegewezen aan de architect Jan Wils. Al snel werd duidelijk dat dit stadion ongeschikt was voor Olympische wedstrijdsport, onder meer omdat een atletiekbaan ontbrak. De gemeente verleende daarom aan Jan Wils de opdracht om een nieuw stadion te ontwerpen. Op 1 mei 1928, 17 dagen voor het begin van de Spelen, werd het stadion opgeleverd.

Het monument, opgetrokken uit baksteen en passend in het Plan-Zuid van Berlage, wordt gekenmerkt door een functionalistische architectuur; muurvlakken worden afgewisseld met bloembakken en overstekken. De sierlijke Marathontoren is asymmetrisch geplaatst voor de Marathonpoort en fungeert nog altijd als baken van het stadion; hier brandde in 1928 het olympisch vuur. In 1937 werd het stadion uitgebreid met een extra ring tribunes van beton, eveneens naar ontwerp van Jan Wils.

In de jaren tachtig van de 20e eeuw werd het stadion langzaam maar zeker steeds minder gebruikt. Het verpauperde en afbraak leek onafwendbaar. De gemeenteraad besloot in 1987 tot de bouw van een nieuw stadion in Amsterdam-Zuidoost en koos tegelijk voor sloop van het Olympisch Stadion. Plannen voor woningbouw op het vrij te maken stadionterrein waren in een vergevorderd stadium toen door een jarenlange lobby eind 1996 toch de afbraak werd verhinderd. De daaropvolgende jaren werd het gerestaureerd onder regie van de architect J. van Stigt. Het gerestaureerde stadion wordt sinds 2000 weer gebruikt voor sportevenementen, voornamelijk atletiek. De binnenruimte in de ring biedt onder meer onderdak aan kantoren en horecavoorzieningen. (Stichting Olympisch Station)

EK Atletiek
In de zomer van 2016 gaf het stadion onderdak voor het EK atletiek. Hiervoor werd het stadion voor het eerst sinds de heropening gerenoveerd. Er is een nieuwe baan aangelegd en spring- en werponderdelen zijn verplaatst om de organisatie van het evenement makkelijker te maken.