Ontwerpen tegen de Leegstand – Prijsvraag voor een sterk Amstel III


Prikkelende ontwerpvoorstellen voor het 'veelbelovende probleemgebied' Amstel III waren te zien in de tentoonstelling 'Ontwerpen tegen de Leegstand' die van vrijdag 9 maart (feestelijke opening die dag om 17.15 uur!) tot en met zaterdag 14 april te zien was bij ARCAM.
Een deel van het werkgebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost was een prijsvraaglokatie bij de laatste editie van Europan, een tweejaarlijkse internationale wedstrijd voor jonge architecten. Uit de talrijke voorstellen die voor deze lokatie werden ingestuurd, koos de Europan-jury er acht, die centraal stonden in de tentoonstelling bij ARCAM. Samen vormden ze een staalkaart van creatieve manieren om de leegstand in het gebied te bestrijden en een transformatie in gang te zetten van eenzijdig kantoorgebied tot gemengd werk- en woongebied.
De opening van de tentoonstelling op 9 maart 2012 door Emile Jaensch, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening van stadsdeel Zuidoost, maakte deel uit van een themadag 'Ontwerpen tegen de Leegstand' die ook een Amstel III – Safari en een openbaar debat omvatte.