Open Call Ontwerpers | Het Stadsranden-lab


Het stadsranden-lab, een initiatief van ARCAM en BNA Onderzoek, gaat in de eerste helft van 2020 op zoek naar nieuw typologieën voor de stadsranden, waarbij Amsterdam als testcase dient. Hierbij is het vertrekpunt het omringende landschap, dat in 2019 door ARCAM is geanalyseerd in het kader van het ‘Parlement van de scheggen’.

Meedoen en een team inschrijven
Voor het Stadsranden-lab worden 5 teams gezocht voor de vijf testlocaties (1 team per locatie). De teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit tenminste een architect, een stedenbouwkundige of landschapsarchitect een derde zelf gekozen discipline. De deelnemers aan een team werken bij minstens twee verschillende bureaus. Het team kan daarnaast een adviserende schil inrichten, maar krijgt vanuit de projectleiding ook contacten aangereikt van mensen die in een lokale klankbordgroep zitting kunnen nemen en kennis over het gebied in kunnen brengen. De teams werken op een level playing field (dus niet in een opdrachtgever-opdrachtnemer situatie) en in een pre-concurrentiële setting met vertegenwoordigers uit het gebied en de gemeente aan ontwerpvisies voor een van de locaties.

Hier een aantal voorwaarden waar het team aan moet voldoen:
De trekker van het team is een BNA-lid (overige deelnemers aan het team hoeven dit niet te zijn)
Het team heeft belangstelling voor de thematiek en neemt deel aan de reeks van verschillende bijeenkomsten (masterclasses, plenaire bijeenkomsten en lokale werksessies, zie ook de planning)
Het team is bereid om in-kind te investeren (we verwachten een werklast van ca. 1 dagdeel per week gedurende de looptijd van de studie)
De uitkomsten van de studie worden beschikbaar gesteld voor publicatie

Praktische zaken:
Aanmelden van het team kan tot 31 januari 2020, 12:00 op basis van het online formulier. Het aanmeldformulier (dit wordt 17 januari online gezet) biedt de mogelijkheid kort uit te leggen hoe het team is samengesteld. Daarnaast vragen wij een eerste en tweede keus voor de ontwerplocaties aan te geven. Dit, om een optimale verdeling van de verschillende teams over de locaties mogelijk te maken.
De selectie van de deelnemende teams gebeurt door de partners van het project: de gemeente Amsterdam, het Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) en BNA Onderzoek.
De teams worden geselecteerd op basis van motivatie, samenstelling van het team in relatie tot de aanpak en diversiteit aan teams in de studie. Dit betekent dat er zowel wordt gestuurd op een interessante mix van teams op de vijf ontwerplocaties, maar ook op het niveau van de hele studie. Teams die een verrassende aanpak of samenstelling hebben, hebben even grote kans als ervaren teams met een degelijke aanpak. Door de verrassende aanpak te laten meewegen, willen we ook jonge bureaus en bureaus met minder ervaring op dit terrein aanmoedigen teams samen te stellen. Bekendmaking selectie op 5 februari 2020
De geselecteerde ontwerpteams ontvangen een ontwerpvergoeding van € 10.000 ex BTW voor het hele traject, er wordt ook een samenwerkingsovereenkomst met BNA Onderzoek getekend.

Informatiebijeenkomst
Wil je weten of de ontwerpstudie iets voor je is? Kom dan op 17 januari 2020 naar de informatiebijeenkomst bij ARCAM. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.
Na de informatiebijeenkomst wordt de inschrijving geopend.

De ontwerpstudie is een gezamenlijk initiatief van ARCAM en BNA Onderzoek en wordt ondersteund door de gemeente Amsterdam en mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. De Hogeschool van Amsterdam, de Academie van Bouwkunst Amsterdam en de Hogeschool Utrecht werken mee als kennispartners.


Gerelateerd

Kronieken van Het Stadsranden-lab

Nieuws

De stadsranden zijn weer in the picture. In een tijdsgewricht waarin het bouwen binnenstedelijk moet gebeuren om de landschappen...

Hoe zien de echte stadsgrenzen van Amsterdam eruit?

Nieuws

Volg de randen van de stad met je eigen ogen en doe in acht minuten een rondje Amsterdam!

Livecast Grensverkenningen 2 | De economische en ruimtelijke waarde van de stadsrand

11 jun 2020 : Archief : Nieuws

Welke krachten spelen er in de zone tussen stad en land? Tijdens deze grensverkenning agenderen we de praktische kant...

Livecast Grensverkenningen 3 | Natuurinclusief bouwen

24 jun 2020 : Archief : Nieuws

Welke rol speelt microbiologie, biomimicry en mini-habitats bij het vergroenen van gebouwen om het landschap dieper de stad in...

Eerste anaylse van de Amsterdamse stadsranden

Nieuws

Waar zijn de ontwerpteams van Het Stadsranden-lab in hun onderzoek?

Lezing Grensverkenningen 1 | Een grens is (g)een grens

03 mrt 2020 : Archief : Nieuws

Wat zijn filosofisch-wetenschappelijke eigenschappen van een grens? Laat je inspireren door de Joodse religie, de Afrikaanse filosofie en diverse...

Maak kennis met de ontwerpers van de stadsrand Amsterdam!

Nieuws

Dit zijn de mensen die de stadsranden van Amsterdam gaan onderzoeken!

Grensverkenningen | Lezingenprogramma

03 mrt 2020 - 24 jun 2020 : Archief : Nieuws

In een reeks lezingenavonden onderzoeken we met diverse sprekers de Amsterdamse stadsgrenzen.

Jaarprogramma 2020 | Het stadsranden-lab

Nieuws : Tips

Nieuwe typologieën voor de kreukelzones van de stad. Een iniatief van ARCAM en BNA Onderzoek

Informatiebijeenkomst Het Stadsranden-lab

17 jan 2020 : Archief : Nieuws

Wil je weten of de ontwerpstudie Het Stadsranden-lab iets voor je is? Kom dan naar de informatiebijeenkomst.