Opening expositie ‘Rijk aan Ontwerpkracht’


Op 10 februari opent de reizende expositie ‘Rijk aan Ontwerpkracht‘ bij Architectuurcentrum Amsterdam. In deze tentoonstelling blikt rijksbouwmeester Floris Alkemade terug op vijfentwintig jaar architectuurbeleid. Wij grijpen de opening aan om het gesprek te voeren over de nieuwe visie op kwaliteit en beleid van de Gemeente Amsterdam.

Kwaliteit en Beleid
Met het voorstel Modernisering van de Regie op de Ruimtelijke Kwaliteit, de MoRRK, zet de Gemeente Amsterdam een beleidsverandering in ten behoeve van het waarborgen van kwaliteit. Tijdens de openingsavond wordt deze nieuwe integrale aanpak besproken. Wat betekent deze verandering voor toekomstige tenders die de Gemeente Amsterdam uitschrijft? En welk type kwaliteit wordt ingezet om de ambities van de nieuwe ontwikkelgebieden – voorheen versnellingslocaties – van Koers 2025 te realiseren?

Programma

18.00 uur: Opening door Yvonne Franquinet, directeur Architectuurcentrum Amsterdam
18.10 uur: Rijksbouwmeester Floris Alkemade over kwaliteit in architectuur
18.25 uur:
Marianne Loof, Voorzitter Commissie Welstand, over de ‘Commissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit’
Eric van der Kooij, Gemeente Amsterdam Ruimte & Duurzaamheid, over team Ruimtelijke Kwaliteit
Sabine Lebesque, Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling over het organiseren van de kwaliteitsvraag in tenders
18.55 uur: Q&A

Datum: 10 februari
Tijd: inloop 17.30 uur; start 18.00 uur
Locatie: Prins Hendrikkade 600

Een vervolg van deze bijeenkomst wordt georganiseerd op 15 maart 2017. In samenwerking met Nederlandwordtanders faciliteert Architectuurcentrum Amsterdam een avond over Kwaliteit en Praktijk. Nadere info volgt.


Over het voorstel Modernisering Regie Ruimtelijke Kwaliteit (MoRRK)
De volgende drie veranderingen vormen belangrijke speerpunten binnen het voorstel voor de modernisering van de regie op de ruimtelijke kwaliteit.

1. De omvorming van de huidige Commissie voor Welstand en Monumenten naar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze hernoemde commissie adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten.

2. De installatie van het team Ruimtelijke Kwaliteit binnen de Gemeente Amsterdam om regie te hebben op het formuleren en realiseren van de kwaliteitsambities.

3. Het stellen van kwaliteitseisen bij selecties/tenders en nieuwe gebieden. Voortaan wordt er meer dan voorheen belang gehecht aan het criterium kwaliteit. Bij iedere selectie /tender wordt een paragraaf opgenomen waarin wordt beschreven in welke mate kwaliteit onderdeel uitmaakt van een selectie, welke afweging is gemaakt bij het meenemen van kwaliteitseisen en wat het traject voor de kwaliteitsborging betekent.


Gerelateerd

Pitch Kwaliteit en Praktijk

15 mrt 2017 - 15 mrt 2017 : Archief

Op 15 maart organiseren we in het kader van de expositie Rijk aan Ontwerpkracht een bijeenkomst over Kwaliteit en...

Tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht – 25 jaar Nederlands architectuurbeleid

10 feb 2017 - 26 mrt 2017 : Archief : Nieuws

Eind 2016 vormt het verschijnen van de 'Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 — Samen werken aan ontwerpkracht' de aanleiding voor...


Verwant

Verslag Pitches Kwaliteit & Praktijk

In het kader van de tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht organiseerden we op 15 maart een bijeenkomst over Kwaliteit en...

Verslag Openingsprogramma Kwaliteit & Beleid

Op 10 februari opende bij de reizende tentoonstelling 'Rijk aan Ontwerpkracht'. Het openingsprogramma stond geheel in het teken...

Terugblik: Tafel van Arcam – 30 jaar

In 2016 bestaan wij dertig jaar. Op 21 september vierden we dat jubileum met een speciale editie van de...

Presentaties Tafel van Arcam – 30-jarig jubileum

Voormalig rijksbouwmeester Mels Crouwel en Liesbeth van der Pol en huidig rijksbouwmeester Floris Alkemade deelden hun visie op de...

Agenda Groen zet op in ‘natuurinclusief bouwen’

In april presenteerde de gemeente Amsterdam de conceptversie van de Agenda Groen 2015-2018. Deze agenda is een bundeling van...