Oproep Bottom-Up stedelijke initiatieven


ARCAM heeft eind 2011 de opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur gekregen om een inventarisatie van bottom-up initiatieven in Amsterdam te maken. In januari 2012 is daarom een oproep uitgegaan naar de achterban met de vraag ons te tippen op bijzondere projecten. Inmiddels hebben we een grote hoeveelheid projecten binnenkregen, die verwerkt worden in de schriftelijke verslaglegging die op 1 mei wordt ingeleverd.

Graag willen we iedereen die ons getipt heeft hartelijk danken voor de hulp! Omdat dit thema inmiddels een belangrijk aandachtspunt voor ARCAM is geworden, horen we nog steeds graag van nieuwe bottom-up initiatieven of van andere projecten die blijk geven aan een nieuwe manier van het ontwikkelen van de stad.

We horen graag wie de initiatiefnemers zijn, hoe ze het geregeld hebben, wat voor hindernissen hierbij overwonnen moesten worden en wat voor effect het initiatief nu heeft op de omgeving.

Tip de redactie! Stuur een e-mail naar charlotte@arcam.nl.