Oproep Innovaties in Wonen


Een oproep aan alle innovatieve architecten, opdrachtgevers, ontwikkelaars

Architectuurcentrum Amsterdam is op zoek naar innovaties in wonen voor een debatavond op 26 september 2018. Het kan gaan om nieuwe woontypologieën, nieuwe concepten of technische innovaties die een antwoord bieden aan de druk op de woningmarkt.

Habitat 67 in Montreal. Een pilot project van Moshe Safdie’s om het wonen in appartementen opnieuw uit te vinden. Foto: Landscape / Bron: Guardian

Amsterdam verdicht en verstedelijkt in rap tempo. De woningen worden duurder en kleiner. Tegelijkertijd wil Amsterdam een inclusieve stad zijn, en iedereen een plek bieden. Wat kunnen architecten en conceptontwikkelaars doen om dit vraagstuk het hoofd te bieden? Zijn de ontwerpers echt aan zet in dit probleem? Welke woonvormen zijn er nodig om het probleem aan te pakken en, beter nog, op te lossen? En hoe kunnen succesvolle innovaties grootschalig vervolg krijgen? Op de avond zullen we nieuwe en gerealiseerde concepten de revue laten passeren en het debat aangaan over de toepassing en noodzaak van de innovaties.

Inzenden
Stuur je ontwerp en of gerealiseerde plan uiterlijk 31 augustus 2018 in per e-mail aan Emma Heinhuis via emma@arcam.nl. In de eerste week van september maken we de selectie.
Je inzending moet meer omvatten dan een hersenspinsel. Het mag een ontwerp zijn, maar ook een gerealiseerd plan dat nieuw en innovatief is binnen het gestelde kader.


Gerelateerd

UITVERKOCHT | Debat Wonen in de Verdichte Stad

26 sep 2018 : Archief : Nieuws

Een avond over de toepassing en noodzaak van innovaties in wonen, waarin nieuwe en gerealiseerde concepten de revue passeren.


Verwant

Verslag debat Wonen in de Verdichte Stad

Wat bleken de buzzwoorden van de avond waarin we op zoek gingen naar innovaties in wonen?

De Titaan

Jeroen Geurst & Rens Schulze