Opstandingskerk


 
Bos en Lommerplein 325
Amsterdam
M.F. Duintjer
Tram 7-14; bus 18-64-82-89
P.K.A. Pennink, Marius Duintjer, Architect, Amsterdam 1986, p.43-56.
1956
Religie
 

Kerkgebouw met pastorie en wijkcentrum

De Opstandingskerk was lange tijd het middelpunt van het Bos en Lommerplein, een druk kruispunt in een stedebouwkundige situatie zonder veel ruimtelijke aanknopingspunten. De anonimiteit van deze plek is door Duintjer beantwoord met een autonoom object, dat zich met een markante vorm teweerstelt tegen de omringende karakterloosheid. Vanwege de opvallend gevormde toren heet het gebouw in de volksmond De Kolenkit.

De kerk herbergt naast ruimte voor de eredienst, ook een pastorie en een wijkcentrum. Duintjer heeft deze functionele verscheidenheid verhelderd met niveauverschillen in het interieur. Een verhoogd voorplein draagt bij aan de afbakening van de plek. De ribben tussen de hoge vensters van de kerkzaal, keren terug in de gevels van de laagbouw en in de opbouw van de pastorie. De herhaling van dit motief versterkt de interne samenhang van het ontwerp. Door de wisselend georiƫnteerde hoge ramen ontstaat in het binnenste van de Kolenkit, in het interieur van de kerkzaal, een verrassend lichtspel. Het licht is ook in de vijf andere kerkontwerpen van Marius Duintjer een belangrijk element. (ARCAM/WL)