ANBI + Jaarverslag

Architectuurcentrum Amsterdam staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het programma van Architectuurcentrum Amsterdam.

Geefwet
Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. De Geefwet levert een schenker tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het doel van de overheid is om particulieren en bedrijven een extra stimulans te geven om aan cultuur te schenken. De Geefwet geldt in elk geval voor een periode van zes jaar, dus t/m 31 december 2017.

In het kader van de Geefwet kunt u het bedrag dat u als particulier aan een culturele ANBI schenkt voor de berekening van de giftenaftrek verhogen met 25%. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000 (exclusief de verhoging van maximaal € 1.250). Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%.

Rekenvoorbeeld:
U schenkt € 500,-
Uw aftrekpost € 625
Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 325,-
U betaalt in feite € 175,-

Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

ANBI gegevens van Stichting Architectuur Centrum Amsterdam (ARCAM)

JAARVERSLAG

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in het Inhoudelijk Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording
De financiële verslaglegging van 2017 is gepubliceerd in het Bestuursverslag 2017 en het Financieel jaarverslag 2017.

ARCHIEF

2016
Inhoudelijk Jaarverslag
Bestuursverslag
Financieel Jaarverslag