Onze missie

Missie
Architectuurcentrum Amsterdam is als stichting opgericht in 1986 en richt zich met haar activiteiten op Amsterdam en omstreken. Architectuurcentrum Amsterdam wil een zo groot mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor de architectuur te verbreden en speelt in op actuele thema’s en ontwikkelingen in en om Amsterdam die de aandacht vragen, zodat de discussie over de toekomst voortdurend kan worden gevoerd.

Startpunt 
Architectuurcentrum Amsterdam is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het is een museum over de stad, een galerie van ontwerpers en platform voor de gebruikers van de stad. Het toont aan bewoners, bezoekers en bedrijven wat architectuur te bieden heeft en wat de waarde is van het ruimtelijk ontwerp voor de leefomgeving. Met het programma wil Architectuurcentrum Amsterdam de liefde voor architectuur vergroten.

Zowel produceren als presenteren
Architectuurcentrum Amsterdam kiest ervoor om architectuur in vorm en inhoud uit te dragen en het domein van de stad als podium te claimen. Architectuurcentrum Amsterdam slaat een weg in waarin de hedendaagse discipline-overschrijdende aanpak van het veld wordt gerepresenteerd en de publieksfunctie wordt vergroot. De gebruiker wordt bij het debat betrokken. Het ontwerp, waarin de kracht en de kwaliteit van architectuur tot uiting komt, staat nadrukkelijk centraal. Architectuurcentrum Amsterdam heeft de kennis en het netwerk om te kunnen reflecteren op actuele architectuurvraagstukken en wordt co-producent van experiment, onderzoek en ontwerp-voorstellen. Daarmee transformeert Architectuurcentrum Amsterdam van een presenterende organisatie naar een organisatie die zowel produceert als presenteert.

Vast en dynamisch programma
Het programma valt uiteen in een vast en een dynamisch programma. De vaste opstelling wordt tentoongesteld in het iconische pand op de Prins Hendrikkade en geeft antwoord op de meest uiteenlopende vragen van zowel bezoekers als bewoners. De actuele architectuur en op de toekomst gerichte architectonische opgaven worden gepresenteerd in de context van de rijke architectuurgeschiedenis van de stad.
Het dynamische programma is ontwikkelend en wordt gecoproduceerd met partners in de stad en het veld. Hierin kiest Architectuurcentrum Amsterdam voor langlopende programmalijnen, met vakinhoudelijke verdieping, waarvan de resultaten met de gebruikers van de stad worden gedeeld in de vorm van tentoonstellingen, interventies en publieke evenementen. De intentie is dat er uiteindelijk een voorstel aan de stad wordt teruggegeven. Er wordt niet alleen beschouwd, gereflecteerd en gedebatteerd, maar Architectuurcentrum Amsterdam initieert een praktische gedachte over het maken van de stad, met input van bouwers, ontwerpers en gebruikers.