P.C. Hoofthuis


 
Spuistraat/Singel
Amsterdam
Theo Bosch
Universiteit van Amsterdam
Tram 1-2-5-13-11-17
Theo Koster, 'Letterenfaculteit Universiteit van Amsterdam. Een dienstbaar gebouw', de Architect, september 1984, p. 80-85; Hans van Heeswijk en Paul de Ley, 'Gebouw voor de faculteit der letteren te Amsterdam', Bouw, nr. 13, juni 1986, p.36-41.
1984

Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam

De honderd meter lange Faculteit der Letteren is gesitueerd aan de Spuistraat en het Singel. De gevel van het gebouw is meermalen onderbroken door diepe sleuven. Hiervoor is gekozen om drie redenen: om de lengte van het gebouw visueel te breken, om voldoende lichtinval te garanderen en voor een betere aansluiting op de aangrenzende grachtenpanden. Omdat deze insnoeringen in de westgevel verspringen ten opzichte van die in de oostgevel, is de minimale breedte van het pand slechts 2,5 meter.

Erkers en nissen benadrukken de verticaliteit van de gevel. Het gebouw heeft zeven lagen. Op de onderste is het entreegebied nadrukkelijk ook bedoeld als publieke ruimte. Op de eerste drie verdiepingen zijn centrale voorzieningen gehuisvest, zoals de bibliotheek en de kantine. Daarboven liggen lesruimten en werkkamers. Ook het interieur is door het archi-tectenbureau ontworpen en wordt gekenmerkt door kleuren die de routing door het pand aangeven.

Het gebouw heeft een betonconstructie die bestaat uit een ruggengraat van meanderende balken die door zware kokerkolommenen en kleine schijfkolommen wordt gedragen. Aan weerszijden van deze ruggengraat is een skelet van geprefabriceerde betonbalken en pendelkolommen geplaatst. (ARCAM/IK)