PAVILJOEN VOOR DE ZINTUIGEN


Bij ARCAM op de Lage Kade waren van 20 april tot en met 4 mei maquettes te zien van Paviljoens voor de Zintuigen, gemaakt door leerlingen uit de tweede klas van het Montessori Lyceum Amsterdam. De leerlingen zijn enkele maanden aan het werk geweest onder leiding van een vakleerkracht en begeleid door twee gediplomeerde architecten. Tijdens de lessen werd een benadering van architectuur en stedebouw gehanteerd waarin zintuiglijke waarneming en beleving centraal staan. Gaandeweg werd de grote betekenis van beweging in dit verband steeds duidelijker. De Paviljoens tonen de meest uiteenlopende gestalten, getooid met een wilde variatie aan namen: Zintuigium, Restaurant in de Bomen, De Vijf Zintuigen, Gangenstelsel, Schijf van Vijf, Station voor Zweeftreinen en nog veel meer.

Deelnemende leerlingen: Maris Koopmans, Joas Engelberts, Milo Schep, Isa van Bussel, Dian Plomp, Maura Gideonse, Epiphany Etienne, Inez de Hond, Guido Boulan, Axel Latour, Lex van der Molen, Storm van de Vijfeijken, Olivier de Vries, Laurens Beck, Tobias van Grinsven.
Docent ontwerples : Volkert Stolk
Fotografie maquettes : Katja Effting
Concept en begeleiding : Stephanie Lama, Jos Halfweeg