Peter Defesche geïnaugureerd als Architect-in-Residence


_MG_0099

Op donderdag 19 januari gaf Peter Defesche zijn intreerede als kersverse Architect-in-Residence (AinR). Dit gebeurde tijdens een uitverkocht ‘Debat Hoogbouw: the sky, the limit?’, voor een zaal met ruim tweehonderdzestig architecture-minded Amsterdammers. Defesche zal als AinR het aankomende jaar gevraagd en ongevraagd advies geven aan de stad en haar bewoners. Hij becommentarieert de stedelijke ontwikkelingen en verbindt onze bijeenkomsten en activiteiten. Lees hier zijn volledige intreerede.

Een quote uit zijn intreerede:
“En dan nog het wonderlijke fenomeen van het Nostalgisch Sentiment als mainstream-denken, als bron van inspiratie. Een exotisch soort consensus in een kennelijk erg verwarrend tijdsgewricht. Een modern interieur bijvoorbeeld heeft een eigen houtkacheltje, twee plastic chesterfields, een platenspeler voor het echte vinylgevoel en in de berging een installatie om eigen bokbier met aandacht en liefde zelf te brouwen. Wat is ons overkomen? Heb ik even niet opgelet en heeft het begrip Vooruitgang nu definitief al zijn charme verloren? Zijn er dan geen nieuwe vragen meer, of kijken we naar het onvermogen om de opgaven van deze tijd tegemoet te treden met ideeën van deze tijd”.

‘Versnellen, Vertragen’
Onder de noemer ‘Versnellen, Vertragen’ bevragen we aankomend jaar de impact van de groei van de stad op haar identiteit en ruimtelijke kwaliteit. Dit doen wij door neer te strijken op versnellingslocaties als de Bijlmer, het Hamerstraatgebied, de Sluisbuurt en Sloterdijk en de kansen en uitdagingen van deze gebieden te onderzoeken. Wat voor beleid zou de gemeente moeten voeren als antwoord op de onstuimige groei van Amsterdam en wat betekent dat voor de potentie van deze versnellingslocaties?

Defesche zal als Architect-in-Residence de ‘Arcam-karavaan’ door Amsterdam volgen, de bevindingen op de verschillende locaties met elkaar verbinden en de deze delen met de rest van de stad.

Peter Defesche
Peter Defesche is actief als architect, stedenbouwkundige, docent en onderzoeker. Tevens heeft hij regelmatig zitting in verschillende jury’s en commissies. Opgeleid aan de TU Delft, was Defesche vanaf 1987 verbonden aan OD205. Vanaf 1998 werd hij directeur/eigenaar van dit in 1938, onder een andere naam, opgerichte bureau dat werd voortgezet als OD205. Defesche is onder andere verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp en masterplan voor Westerdok in Amsterdam. In 2016 is Defesche samen met Jef van den Putte het bureau Defesche Van den Putte begonnen en in Amsterdam neergestreken.

Vanaf 2017 benoemt Architectuurcentrum Amsterdam jaarlijks een Architect-in-Residence (AinR). Hij of zij volgt de ontwikkelingen in de stad en deelt zijn/haar overpeinzingen. De AinR volgt hierbij het programma van Architectuurcentrum Amsterdam nauwlettend.


Verwant

Inauguratie Architect-in-Residence

Op 19 januari, tijdens het Debat Hoogbouw, wordt tevens onze kersverse Architect-in-Residence (AinR) geïnaugureerd. Architectuurcentrum Amsterdam zal vanaf 2017...