Planning Sex in the City


Op dit moment worden in Nederland ‘Red Light Areas’ letterlijk gesloten. Na het voornemen om het aantal prostitutieramen in Amsterdam te verminderen, wordt in Den Haag overwogen twee hele straten te sluiten. Daarbij rijst een aantal vragen. Dient dit middel het doel, namelijk het verminderen van de georganiseerde criminaliteit? En wat is het effect van het sluiten van ramen op de omgeving? Welke planningsinstrumenten of architectonische oplossingen kunnen worden ingezet om zowel sociale controle als sociale diversiteit te bewerkstelligen?
In steden over de hele wereld worden de mogelijke antwoorden op deze vragen bediscussieerd – zo ook deze avond bij ARCAM. Met de ervaringen opgedaan in Amsterdam, Antwerpen, Sydney, Hong Kong en Bangkok werd gesproken over de thema’s Prostitution and Tourism, Prostitution and Neighborhood, Transnational Sex Work en Red Light District Re-construction.

Met o.a.: Manuel Aalbers (UvA), Michael Deinema (UvA), Maarten Loopmans (KU Leuven) Sandra van Straaten (Researcher Red Light District Amsterdam), Tim de Boer (Independent Researcher) , Tsaiher Cheng (Boundary Unlimited).

Zie ook exposities.
Volg de Blog Over the Red Light District.